1
00:00:03,579 --> 00:00:04,712
Kam jdeme?

2
00:00:04,789 --> 00:00:06,196
Zabít Boha.

3
00:00:06,274 --> 00:00:07,906
Jak se má Kristovo dítě?

4
00:00:07,984 --> 00:00:09,775
Víš, že jsem ho ztratil, že jo?

5
00:00:09,777 --> 00:00:11,919
Setká se s Bohem.
Tady se s Ním setká.

6
00:00:11,996 --> 00:00:13,128
Chci, aby sis pamatoval,

7
00:00:13,205 --> 00:00:15,264
beze mě,
Boha nedostaneš.

8
00:00:18,836 --> 00:00:19,852
Jesse, ne!

9
00:00:19,929 --> 00:00:21,445
Nech mě jít!

10
00:01:17,287 --> 00:01:20,112
Jasný?

11
00:01:20,114 --> 00:01:22,681
Teď ty.

12
00:01:22,683 --> 00:01:24,867
Stačí si vybrat místo.

13
00:01:24,869 --> 00:01:27,277
A zaměř se na to.

14
00:01:27,279 --> 00:01:29,380
Chápeš?

15
00:01:30,925 --> 00:01:33,050
Teď nahoď.

16
00:01:47,942 --> 00:01:50,175
Ahoj.

17
00:02:01,497 --> 00:02:03,188
Kdo jsem?

18
00:02:03,190 --> 00:02:04,582
Fiore.

19
00:02:04,584 --> 00:02:06,075
Kdo jsi ty?

20
00:02:06,077 --> 00:02:07,818
Jesse Custer.

21
00:02:07,820 --> 00:02:09,670
Tak. Dobře.

22
00:02:09,672 --> 00:02:11,497
Jsem mrtvý?

23
00:02:11,499 --> 00:02:13,740
Jo.

24
00:02:16,170 --> 00:02:17,828
Tohle je Nebe?

25
00:02:17,830 --> 00:02:20,906
........