1
00:00:48,259 --> 00:00:51,509
NAPIŠ SI SVOU SMRT

2
00:03:00,558 --> 00:03:03,512
Podívejte se!
Avry Mailen.

3
00:03:03,727 --> 00:03:06,265
Hej, šejdíři,
vítej v pekle!

4
00:03:06,480 --> 00:03:09,565
Co se stalo?
Tvůj právník to posral?

5
00:03:10,651 --> 00:03:14,269
Ani Bůh nemůže vás
právníky zachránit.

6
00:03:20,411 --> 00:03:22,617
Pozor, zavíráme!

7
00:03:24,373 --> 00:03:27,327
<i>Nic neudělá lidi šťastnějšími,
než právník, který jde do vězení.</i>

8
00:03:27,835 --> 00:03:29,911
<i>A kdo by jim to zazlíval?</i>

9
00:03:31,005 --> 00:03:34,919
<i>Právníci reprezentují vítězství
rozumu nad spravedlností.</i>

10
00:03:38,220 --> 00:03:42,218
<i>Je velice snadné ztratit důvěru v systém,
kde silní šlapou po slabých.</i>

11
00:03:43,726 --> 00:03:47,593
<i>Věřte mi, vím to.
Já jsem začínal na zelený čtvrtek.</i>

12
00:04:03,704 --> 00:04:09,161
Ukaž nám prsa!
Ukaž je!

13
00:04:28,896 --> 00:04:31,019
Měl jsem zrovna špatný večer.

14
00:04:31,232 --> 00:04:34,067
Akorát jsem se seznámil
se svým svědomím.

15
00:04:34,360 --> 00:04:38,060
A můj první dojem. Nemůžu říct,
že by se mi nějak zvlášť líbil.

16
00:04:42,576 --> 00:04:45,114
A ten bastard nechtěl odejít.

17
00:05:19,196 --> 00:05:21,023
Vystudoval jsem právo.

18
00:05:21,115 --> 00:05:25,611
Jedna z prvních věcí, kterou tě naučí je,
že morálka je soukromý a drahý luxus.

19
00:06:21,634 --> 00:06:24,884
Můj otec říkával, že právní vědy
nejsou dvojsmyslné,

20
00:06:25,095 --> 00:06:28,927
pokud pamatuješ na to,
že pravda je ten nejvyšší zákon.

21
00:06:36,357 --> 00:06:39,975
Chci soudce Banninga!
Tady je Russel.

22
........