1
00:01:05,922 --> 00:01:08,924
<i>AISLING</i></font>

2
00:01:09,124 --> 00:01:12,124
Překlad: Olasek, Karelidas, Fakulo, Amacca
Korekce: Olasek, hermionablack

3
00:01:12,324 --> 00:01:15,324
edna.cz/carnival-row

4
00:01:44,104 --> 00:01:45,856
Vidím jednoho letce.

5
00:03:11,275 --> 00:03:13,861
- Ahoj.
- Ahoj.

6
00:03:19,533 --> 00:03:22,161
Omlouvám se
za ten včerejšek.

7
00:03:27,666 --> 00:03:29,668
Co skrýváš, Philo?

8
00:03:29,710 --> 00:03:31,462
Skrývám?

9
00:03:31,503 --> 00:03:34,900
Dovolil jsi někdy někomu,
aby tě miloval?

10
00:03:37,051 --> 00:03:39,178
Chápu.

11
00:03:39,219 --> 00:03:41,472
Co se stalo?

12
00:03:43,599 --> 00:03:45,225
Ublížila ti?

13
00:03:47,978 --> 00:03:50,606
Ublížil jsi ty jí?

14
00:03:50,648 --> 00:03:52,232
Dobré ráno.

15
00:03:54,234 --> 00:03:57,112
Paní Fyfeová,
kde je snídaně?

16
00:03:57,154 --> 00:03:58,864
Je skoro šest hodin.

17
00:03:58,906 --> 00:04:03,700
- Nechci přijít pozdě do práce.
- Hned to bude, pane Bagstocku.

18
00:04:13,295 --> 00:04:16,790
- Dnes nějak pozdě, Berwicku.
- Omlouvám se, inspektore,

19
00:04:16,840 --> 00:04:18,342
Nezastihl jsem
vás dříve.

20
00:04:18,384 --> 00:04:20,970
Máme další oběť.

21
00:04:21,011 --> 00:04:23,055
- Další?
- Mrtvou vílu.

22
00:04:23,097 --> 00:04:26,850
Našli ji dnes ráno na South Bank,
jen kousek od silnice.

23
00:04:29,019 --> 00:04:31,355
........