1
00:00:40,373 --> 00:00:44,068
BOLESŤ A SLÁVA

2
00:02:48,843 --> 00:02:52,079
Keby so tak bola mužom,
kúpala by som sa v rieke holá.

3
00:02:52,309 --> 00:02:53,529
Ty máš ale odvahu!

4
00:02:53,759 --> 00:02:56,329
- Čo tebe straší v hlave, Rosita!
- No tak choď!

5
00:02:56,645 --> 00:02:58,279
Studená voda ti tam urobí len dobre.

6
00:02:58,309 --> 00:03:00,768
- Aj my sa potom pridáme!
- Že, áno.

7
00:03:01,060 --> 00:03:02,810
Hej, než pôjdeš do vody,

8
00:03:03,227 --> 00:03:06,127
zober zo mňa toho malého,
lebo ma rozpučí.

9
00:03:06,757 --> 00:03:08,482
Čo to je, Salvador, poď sem.

10
00:03:10,230 --> 00:03:11,122
Aha...

11
00:03:11,352 --> 00:03:12,160
pozri...

12
00:03:12,190 --> 00:03:14,552
- Tu máš paličku, hraj sa.
- Dobre.

13
00:03:14,919 --> 00:03:17,560
- Mari, pomôž mi s plachtami.
- Idem.

14
00:03:22,406 --> 00:03:24,039
Mydlové ryby!

15
00:03:24,269 --> 00:03:25,957
Pozri! Tam sú!

16
00:03:27,698 --> 00:03:29,175
Mydlové ryby!

17
00:03:29,205 --> 00:03:30,767
Zaspievaj niečo, Rosita.

18
00:03:30,797 --> 00:03:32,068
Sú roztomilé.

19
00:03:33,886 --> 00:03:35,311
Aká nádhera.

20
00:03:55,496 --> 00:03:57,321
Salvita, nechoď odtiaľto preč.

21
00:05:01,664 --> 00:05:02,814
Salva!

22
00:05:03,714 --> 00:05:05,323
To som ja Zulema.

23
00:05:05,814 --> 00:05:07,756
- To je ale prekvapenie!
- Zulema!

24
........