1
00:00:59,692 --> 00:01:03,237
JOHN WICK 3

2
00:01:44,946 --> 00:01:46,072
Potvrzení dluhu

3
00:02:01,671 --> 00:02:04,549
John Wick, vyobcován.

4
00:02:04,716 --> 00:02:07,552
Platnost od 6 hodin východního času.

5
00:02:15,268 --> 00:02:18,980
Odměna: 14 milionů $

6
00:02:59,479 --> 00:03:02,649
Doufám, že se pan Wick
dostane do bezpečí.

7
00:03:02,815 --> 00:03:07,153
Znal pravidla a porušil je.
A zabíjel na území hotelu, Charóne.

8
00:03:07,570 --> 00:03:09,322
Myslíte, že uteče?

9
00:03:09,489 --> 00:03:14,494
Je na něj odměna 14 milionů dolarů.
Všichni ve městě ji chtějí získat.

10
00:03:15,286 --> 00:03:18,039
Takže má šanci asi 50 na 50.

11
00:03:35,556 --> 00:03:37,892
Myslíš, že ti v nemocnici pomůžou?

12
00:03:38,184 --> 00:03:41,938
Kdepak! Zabijou tě, hned jak se uzdravíš.

13
00:03:43,106 --> 00:03:46,109
Ale já jim to nezbaštím. Já vím, co...

14
00:03:54,325 --> 00:03:57,495
Tik tak, pane Wicku. Tik tak.

15
00:03:57,787 --> 00:03:59,122
Tik tak.

16
00:03:59,414 --> 00:04:01,374
Tik tak. Tik...

17
00:04:02,834 --> 00:04:04,877
Žádné otálení, pane Wicku!

18
00:04:20,018 --> 00:04:22,603
-Do newyorské veřejné knihovny.
-Jasně.

19
00:04:42,457 --> 00:04:43,374
Změna plánu.

20
00:04:46,544 --> 00:04:47,545
Do Continentalu.

21
00:04:48,004 --> 00:04:50,590
Předejte ho tam recepčnímu.

22
00:04:51,382 --> 00:04:53,593
Jistě, pane Wicku.

23
00:04:54,719 --> 00:04:56,638
Hodný pejsek...

24
00:04:57,138 --> 00:04:58,640
Hodný pejsek.

........