1
00:01:05,922 --> 00:01:08,924
<b>CARNIVAL ROW S01E03:</b>
<i>KRÁLOVSTVÍ MĚSÍCE</i>

2
00:01:09,124 --> 00:01:12,124
Překlad: Olasek, Karelidas, Fakulo
Korekce: Olasek, hermionablack

3
00:01:12,324 --> 00:01:15,324
edna.cz/carnival-row

4
00:01:25,416 --> 00:01:30,446
Tirnanocká vysočina
království Anoun

5
00:02:00,496 --> 00:02:02,231
Vidíš něco?

6
00:02:06,585 --> 00:02:07,971
Pane.

7
00:02:12,057 --> 00:02:14,071
To je to místo.

8
00:02:19,222 --> 00:02:21,725
Vystupte z vozů.
Jdeme nahoru!

9
00:02:21,925 --> 00:02:23,898
Zastavte vozy!

10
00:03:48,729 --> 00:03:50,564
Ukažte vlajku.

11
00:03:53,567 --> 00:03:54,912
Ukažte vlajku.

12
00:04:53,794 --> 00:04:55,858
Jsme Burgičané.

13
00:04:56,463 --> 00:04:58,577
Neublížíme vám.

14
00:05:33,200 --> 00:05:37,495
Podle podmínek Tainské dohody
mezi vaším hrdým královstvím

15
00:05:37,796 --> 00:05:39,834
a republikou Burgue

16
00:05:40,591 --> 00:05:44,737
jsou tyto prostory zabrány
13. jednotkou lehké jízdy

17
00:05:44,937 --> 00:05:46,951
za účelem obrany této země.

18
00:05:47,451 --> 00:05:50,294
Telegrafní linka
procházející kousek odtud

19
00:05:50,901 --> 00:05:55,506
spojuje High Bresail s frontou
a je stěžejní pro naše válečné cíle.

20
00:05:55,706 --> 00:05:58,092
Byli jsme pověřeni
její ochranou.

21
00:06:01,536 --> 00:06:05,991
Tohle je svaté místo.
Chovejte se podle toho.

22
00:06:33,168 --> 00:06:34,939
Seržante Philostrate.

23
00:06:36,922 --> 00:06:38,782
........