1
00:01:07,000 --> 00:01:11,170
Teď, když jste manželé

2
00:01:11,208 --> 00:01:13,788
je načase
vrátit se domů.

3
00:01:17,333 --> 00:01:22,003
Naši nepřátelé ničí všechno,
co tvoje matka vybudovala.

4
00:01:25,583 --> 00:01:28,923
Získáme zpátky,
co nám právem náleží.

5
00:01:37,583 --> 00:01:40,793
Přišel jsi sem jako cizinec.

6
00:01:43,666 --> 00:01:46,166
Vetřel ses mi do života.

7
00:01:50,166 --> 00:01:55,870
Jako bys byl pouliční štětka,
kterou si otec přivedl domů.

8
00:02:00,666 --> 00:02:03,536
Ale nakonec,
jsou z nás bratři.

9
00:02:05,458 --> 00:02:07,878
Na důkaz mé lásky,

10
00:02:07,916 --> 00:02:09,746
ti tímto dávám Yaritzu.

11
00:02:14,833 --> 00:02:16,673
Kdyby se někdo ptal,

12
00:02:20,000 --> 00:02:24,630
přišel jsi na jih
po smrti své matky

13
00:02:24,666 --> 00:02:29,126
a nalezl jsi znovuzrození
díky této krásné mexické nevěstě.

14
00:03:16,541 --> 00:03:21,500
Nikdy nezapomeň,
že jsme dobyvatelé.

15
00:03:23,041 --> 00:03:27,211
Tenhle kartel zničí všechno,
co se mu dostane do cesty.

16
00:03:29,708 --> 00:03:33,538
Společně, bráško.

17
00:03:33,583 --> 00:03:38,713
Budeme silnější, než si kdy
můj otec dovedl představit.

18
00:05:39,458 --> 00:05:40,998
Alfonso.

19
00:05:51,083 --> 00:05:52,583
Co se děje?

20
00:05:54,958 --> 00:05:57,288
Máš náladu zabíjet?

21
00:06:01,791 --> 00:06:02,791
Podívej.

22
00:06:08,208 --> 00:06:10,828
Tenhle muž.
Damian.

23
........