1
00:00:00,239 --> 00:00:02,839
Filmové štúdiá "SOJUZMULTFILM"
Moskva 1953

2
00:00:04,054 --> 00:00:06,454
PREFARBENÝ LIŠIAK

3
00:00:06,455 --> 00:00:09,555
PREFARBENÝ LIŠIAK
ukrajinskú rozprávku upravil I. FRANKO

4
00:00:10,390 --> 00:00:11,674
Scenár
B. BRODSKIJ

5
00:00:11,675 --> 00:00:12,975
Réžia
ALEXANDR IVANOV

6
00:00:12,976 --> 00:00:14,576
Výroba
I. ZNAMENSKIJ, G. FILIPPOV

7
00:00:14,577 --> 00:00:15,877
Kamera
N. VOINOV

8
00:00:15,878 --> 00:00:17,178
Hudobný doprovod
V. SMIRNOVOVÁ

9
00:00:17,754 --> 00:00:18,710
Zvuk
N. PRILUCKIJ

10
00:00:18,711 --> 00:00:19,711
Asistent réžie
V. LALAJANC

11
00:00:19,712 --> 00:00:20,712
Asistent výroby
L. AZARCH

12
00:00:20,713 --> 00:00:21,713
Technický asistent
F. GOĽDŠTEJN

13
00:00:21,714 --> 00:00:22,714
Montáž
V. IVANOVOVÁ

14
00:00:34,039 --> 00:00:39,039
Preklad z ruských titulkov:
M. M. *september 2019

15
00:00:39,640 --> 00:00:42,899
Brusnice ješ, Michajlo Potapyč?

16
00:00:42,900 --> 00:00:46,279
Aj černice.
No a čo?

17
00:00:46,280 --> 00:00:47,560
Chutia ti?

18
00:00:47,580 --> 00:00:51,179
Ani nie.
No a čo?

19
00:00:51,180 --> 00:00:53,899
Iba to, že v dome máš zlodeja.

20
00:00:53,900 --> 00:00:57,319
U mňa je zlodej?!

21
00:00:57,320 --> 00:01:03,580
Stráže! Zlodeji!

22
........