1
00:00:02,579 --> 00:00:04,497
Už jste měli
co do činění s grázly.

2
00:00:04,981 --> 00:00:07,424
Muž, se kterým se setkáme,
je sám ďábel.

3
00:00:07,462 --> 00:00:08,975
Michael Gray.

4
00:00:09,010 --> 00:00:12,080
V Americe jste hloupě prošustroval
všechny bratrancovy peníze.

5
00:00:12,124 --> 00:00:17,068
A chudák Arthur Shelby má strach,
že se jeho žena už nevrátí.

6
00:00:17,719 --> 00:00:19,716
Jeho čas přijde.

7
00:00:19,760 --> 00:00:23,234
Na té kulce je vyryté
jméno McCavern.

8
00:00:27,166 --> 00:00:29,040
Chceš válku?

9
00:00:29,084 --> 00:00:31,002
Máš ji mít.

10
00:00:31,046 --> 00:00:32,726
Mluvila jsem s Přáteli.

11
00:00:33,067 --> 00:00:37,114
- Jeden z Přátel je muž.
- Umře bez očí.

12
00:00:37,571 --> 00:00:39,934
Tyhle ruce patřej ďáblovi.

13
00:00:39,964 --> 00:00:44,039
Než se moje dítě poprvé nadechne,
my dva si budeme kvit.

14
00:00:45,174 --> 00:00:46,839
A ty budeš král.

15
00:01:13,509 --> 00:01:14,934
Veselou nebo smutnou, Tommy?

16
00:01:25,767 --> 00:01:30,764
Překlad: datel071

17
00:01:41,056 --> 00:01:42,978
Pan Shelby.

18
00:01:44,570 --> 00:01:49,295
Moje kulky už se třesou,
až rozčísnou tu vaši cikánskou palici.

19
00:01:50,878 --> 00:01:56,187
<i>My proradnýho feniána
rozmáznem jak švába,</i>

20
00:01:56,219 --> 00:02:00,877
<i>říkaj nám Brigton Derry Billy Boys.</i>

21
00:02:35,194 --> 00:02:37,209
Škoda.

22
00:02:37,244 --> 00:02:39,831
Těšil jsem se, jak vás odprásknu.

23
00:02:40,719 --> 00:02:43,200
Stojíte na konci dlouhé fronty.
........