1
00:00:06,715 --> 00:00:08,508
<i>Toto je video snu.</i>

2
00:00:09,843 --> 00:00:11,428
<i>Vytvořil ho počítač.</i>

3
00:00:13,388 --> 00:00:15,932
<i>Zaznamenával,</i>
<i>co se děje v mozku lidí,</i>

4
00:00:16,016 --> 00:00:18,309
<i>když se dívají na různé obrázky.</i>

5
00:00:18,643 --> 00:00:20,186
<i>A když tito lidé spali,</i>

6
00:00:20,270 --> 00:00:23,982
<i>pokusil se jejich mozkové vzorce</i>
<i>převést zpět na obrázky.</i>

7
00:00:24,858 --> 00:00:28,653
<i>Po probuzení se u spousty lidí</i>
<i>shodoval popis s obrázky počítače.</i>

8
00:00:28,737 --> 00:00:31,948
<i>Jeden z nich viděl halu</i>
<i>s ženskými figurami.</i>

9
00:00:32,032 --> 00:00:34,743
<i>Jiný zas viděl popsané stránky.</i>

10
00:00:35,618 --> 00:00:40,331
<i>Tento experiment je nejnovější snahou</i>
<i>o nahlédnutí do světa snů.</i>

11
00:00:40,749 --> 00:00:44,377
<i>Už tisíce let vnímají lidé sny</i>
<i>jako něco mystického.</i>

12
00:00:44,586 --> 00:00:47,338
<i>Jako nějaké okno do našeho</i>
<i>hlubšího já.</i>

13
00:00:48,173 --> 00:00:50,550
<i>Sny stojí i za skvělými</i>
<i>literárními díly,</i>

14
00:00:50,633 --> 00:00:52,886
<i>např. </i>Podivný případ
Dr. Jekylla a pana Hyda.

15
00:00:53,011 --> 00:00:54,804
<i>Nebo za vědeckými objevy,</i>

16
00:00:54,888 --> 00:00:57,057
<i>jako je periodická soustava prvků.</i>

17
00:00:57,140 --> 00:01:00,477
<i>Dokonce i za hitem „Satisfaction“</i>
<i>skupiny Rolling Stones.</i>

18
00:01:01,144 --> 00:01:02,896
<i>Píseň jsem napsal ve snu.</i>

19
00:01:04,147 --> 00:01:07,400
Ale poslouchat sny ostatních
může být nudné.

20
00:01:08,443 --> 00:01:12,614
Pokud přijdu na večírek a někomu řeknu,
že se zabývám sny, většinou

21
00:01:12,697 --> 00:01:18,036
někdo z účastníků řekne,
že měl ten nejúžasnější sen.

22
00:01:18,119 --> 00:01:20,997
A pak mi vypráví nějaký hloupý,
........