1
00:00:06,006 --> 00:00:08,091
Když začnu hluboce a rychle dýchat,

2
00:00:08,174 --> 00:00:09,426
ALI MATTU
PSYCHOLOG

3
00:00:09,509 --> 00:00:12,554
zažiju pocity podobné
záchvatu paniky.

4
00:00:13,096 --> 00:00:15,515
Můžu to udělat, jestli chcete.

5
00:00:15,849 --> 00:00:16,891
- Určitě.
- Jo?

6
00:00:22,605 --> 00:00:23,690
Je mi zima.

7
00:00:24,274 --> 00:00:25,817
Soustředím se čím dál hůř.

8
00:00:26,317 --> 00:00:27,902
Vše je trochu rozmazané.

9
00:00:27,986 --> 00:00:30,196
Mám v těle mravenčení.

10
00:00:30,280 --> 00:00:31,364
Člověk úplně brní.

11
00:00:31,448 --> 00:00:33,742
- Polije mě horko.
- Lije ze mě pot.

12
00:00:33,992 --> 00:00:36,411
Jako bych nemohl popadnout dech.

13
00:00:36,494 --> 00:00:38,371
Jako bych neměla co dýchat.

14
00:00:38,455 --> 00:00:39,539
Mysl jede jak o závod.

15
00:00:39,914 --> 00:00:43,960
Chtěl bych odsud pryč.

16
00:00:44,377 --> 00:00:47,756
A tyhle pocity,
které teď mám,

17
00:00:48,131 --> 00:00:51,634
tak to vypadá,
když má někdo záchvat paniky.

18
00:00:51,718 --> 00:00:56,765
Představte si,
jak děsivé by bylo, kdyby tyto pocity

19
00:00:56,931 --> 00:00:58,224
přišly odnikud.

20
00:00:58,683 --> 00:01:03,354
<i>Záchvat paniky je</i>
<i>intenzivní forma úzkosti, která není</i>

21
00:01:03,521 --> 00:01:05,065
<i>pro všechny stejná.</i>

22
00:01:05,148 --> 00:01:09,486
Úzkost je nejběžnější duševní nemoc.

23
00:01:09,819 --> 00:01:14,032
Úzkost vážně ovlivňuje 30 procent

........