1
00:00:06,006 --> 00:00:09,009
Když mi bylo 21 let,

2
00:00:09,217 --> 00:00:14,139
diagnostikovali mi Hodgkinův lymfom
v pokročilém stadiu.

3
00:00:14,222 --> 00:00:16,016
Když jsem se viděl s doktorem,

4
00:00:16,349 --> 00:00:19,227
v podstatě mi řekl,

5
00:00:19,436 --> 00:00:22,522
že dva z deseti pacientů zemřou.

6
00:00:23,023 --> 00:00:27,485
Jediné, na co jsem dokázal myslet,
bylo, co když budu jedním z těch dvou.

7
00:00:28,737 --> 00:00:31,406
<i>Naštěstí byl Octavian jedním z těch osmi.</i>

8
00:00:31,698 --> 00:00:34,743
<i>Chemoterapie zabrala</i>
<i>a jeho rakovina ustoupila.</i>

9
00:00:35,285 --> 00:00:36,745
Ale z nějakého důvodu

10
00:00:36,828 --> 00:00:38,705
pro mě bylo opravdu těžké

11
00:00:39,039 --> 00:00:43,710
necítit úzkost ohledně toho,
že se může kdykoli vrátit.

12
00:00:44,169 --> 00:00:48,089
<i>Jeho doktor mu řekl</i>
<i>o experimentu pro pacienty s rakovinou,</i>

13
00:00:48,173 --> 00:00:51,301
<i>která zkoumala,</i>
<i>jestli se zdrcující úzkost ze smrti</i>

14
00:00:51,426 --> 00:00:53,845
<i>nedá léčit psychedelickými drogami.</i>

15
00:00:54,554 --> 00:00:58,433
Částečně jsem byl zvědavý,
protože to jsou drogy.

16
00:00:59,768 --> 00:01:01,519
A také jsem si říkal...

17
00:01:02,353 --> 00:01:05,231
že nemám co ztratit,
že horší už to být nemůže.

18
00:01:05,982 --> 00:01:08,526
<i>Po pár přípravných</i>
<i>terapeutických sezeních</i>

19
00:01:08,610 --> 00:01:13,239
<i>podali výzkumníci Octavianovi psilocybin,</i>
<i>aktivní látku houbiček,</i>

20
00:01:13,323 --> 00:01:14,574
<i>v malé tobolce.</i>

21
00:01:15,116 --> 00:01:20,038
Byl to jeden z těch momentů,
které mi změnily život.

22
00:01:20,622 --> 00:01:22,540
Viděl jsem, jak ze mě...

23
........