1
00:00:00,716 --> 00:00:02,687
<i>Videli ste v "Grand Hotel"...</i>

2
00:00:02,712 --> 00:00:04,905
Sky, máš niečo čo ti nepatrí.

3
00:00:04,930 --> 00:00:06,288
Neviem o čom to hovoríte.

4
00:00:06,312 --> 00:00:07,966
Nechajte ma na pokoji!

5
00:00:09,064 --> 00:00:10,445
Myslel som, že som ti
povedal, aby si odišiel.

6
00:00:10,470 --> 00:00:12,000
Nechal som si záznam
z hotelovej kamery

7
00:00:12,025 --> 00:00:13,437
z tej noci, keď bol hurikán.

8
00:00:13,462 --> 00:00:15,562
Čo chceš?
Partnerstvo. 50/50.

9
00:00:15,587 --> 00:00:17,508
Ak sa náhodou niečo
stane tebe alebo jemu,

10
00:00:17,532 --> 00:00:19,375
tak toto všetko pripadne
Javimu a Alicii.

11
00:00:19,400 --> 00:00:21,125
Možno je načase pozmeniť
tvoju poslednú vôľu.

12
00:00:21,150 --> 00:00:22,150
Otec?

13
00:00:23,032 --> 00:00:24,172
Čo sa deje?
Panebože.

14
00:00:24,196 --> 00:00:25,454
Myslím, že má mŕtvicu.

15
00:00:25,479 --> 00:00:27,213
Mama bola bipolárna?

16
00:00:27,238 --> 00:00:29,023
To ja som ju našla.

17
00:00:29,048 --> 00:00:30,273
Nechala list na rozlúčku?

18
00:00:30,298 --> 00:00:32,226
Nie, zlatko.
Je...mi to ľúto.

19
00:00:32,251 --> 00:00:34,353
Chcem ti pomôcť prísť
na to, čo sa stalo Sky.

20
00:00:34,378 --> 00:00:37,271
Čo sa stalo s tou izbou,
kde zatvárali tvoju mamu?

21
00:00:37,296 --> 00:00:38,945
Stále je tu.
Na 6. poschodí.

22
00:00:38,970 --> 00:00:40,750
Potrebuješ skutočný kľúč.

23
........