1
00:01:27,546 --> 00:01:30,090
...ale ještě to neskončilo.

2
00:01:30,466 --> 00:01:33,885
Ještě předtím, než se její tělo vychladlo,

3
00:01:34,061 --> 00:01:38,214
potkalo to stejné vedoucího
dětského domova.

4
00:01:39,281 --> 00:01:42,983
A tak předčasně zemřely dvě bytosti:

5
00:01:43,458 --> 00:01:45,538
Člověk a Faira.

6
00:01:47,024 --> 00:01:50,828
Jejich osudy byly spojeny
strašlivou smrtí,

7
00:01:50,903 --> 00:01:53,997
jež jim přinesla ohavná obluda.

8
00:02:01,247 --> 00:02:03,624
Ale dojdou spravedlnosti?

9
00:02:04,416 --> 00:02:08,629
To ukáže až čas.
Ale můžeme si být jisti,

10
00:02:09,004 --> 00:02:14,134
že oba obdrží svým způsobem
věčnou odměnu.

11
00:02:18,764 --> 00:02:22,560
Velmi uznávaný mistr Finch
se koupe ve Světle Mučedníka,

12
00:02:22,935 --> 00:02:26,605
kterému sloužil po celý svůj život.

13
00:02:26,981 --> 00:02:30,033
A Asling, naše milovaná Asling,

14
00:02:30,067 --> 00:02:32,987
těší Serafíny svým zpěvem.

15
00:02:54,383 --> 00:02:57,428
Nyní tady odpočíváš,

16
00:02:57,803 --> 00:03:01,682
přestože zuří bouře.

17
00:03:02,892 --> 00:03:09,189
Důvěra přichází a odchází,
dokud se mění roční období,

18
00:03:10,983 --> 00:03:15,154
jsem si jistá, že existuje
bezpečné údolí,

19
00:03:15,529 --> 00:03:18,908
pro tebe a pro mne,

20
00:03:19,283 --> 00:03:21,035
Děkuji.

21
00:03:23,454 --> 00:03:25,164
Díky... Moiro.

22
00:03:27,875 --> 00:03:28,909
Nuže.

23
00:03:29,835 --> 00:03:31,570
Tak tohle je ona?

24
........