1
00:01:45,022 --> 00:01:49,728
Francie, 26. července 1794.

2
00:01:50,027 --> 00:01:55,448
Anarchie, bída, vražda,
žhářství, strach.

3
00:01:56,366 --> 00:01:58,152
Takové jsou zbraně diktatury.

4
00:01:59,911 --> 00:02:04,696
Je slyšet jediný zvuk:
svištění gilotiny.

5
00:02:05,000 --> 00:02:10,335
Francie krvácí, Paříž je otevřená rána.
Boj o moc je v plném proudu.

6
00:02:12,226 --> 00:02:18,419
Maximilian Robespierre, fanatik
s napudrovanou parukou a zvrácenou myslí.

7
00:02:19,652 --> 00:02:25,179
Saint Just, znalec růží a krve.

8
00:02:25,479 --> 00:02:31,481
Fouché, politik vždy na obou stranách.
Nikdy ne uprostřed.

9
00:02:32,531 --> 00:02:36,819
Danton, voják, zachránce Francie.

10
00:02:37,260 --> 00:02:43,952
François Barras, občan republiky,
čestný muž bojující za svou vlast.

11
00:02:45,049 --> 00:02:47,827
Tallien, další čestný muž.

12
00:02:50,244 --> 00:02:56,592
Za 48 hodin bude mít Francie diktátora.
Za 48 hodin. Pokud...

13
00:03:25,898 --> 00:03:29,164
Je to smutný den, kdy se Francouzi
setkávají na nepřátelské půdě.

14
00:03:29,351 --> 00:03:31,871
Přes hranice Francie se přehnala
hrůzovláda.

15
00:03:32,046 --> 00:03:34,839
Svobody vybojované revolucí
jsou zničeny.

16
00:03:35,651 --> 00:03:37,040
Kdo je teď u moci?

17
00:03:37,322 --> 00:03:41,047
Maximilian Robespierre.
Vyžaduje diktaturu.

18
00:03:41,195 --> 00:03:45,172
Je to šílenec.
Francie nesmí mít diktátora.

19
00:03:45,390 --> 00:03:48,012
Generále, jste jediný,
kdo ho může zastavit.

20
00:03:48,156 --> 00:03:52,676
Jsem v exilu, Charlesi, politický vězeň.
Neodvážím se utéct z Rakouska.

21
00:03:52,899 --> 00:03:56,316
Má tvář je příliš známa.
Musíte zaujmout mé místo.

22
........