1
00:00:08,420 --> 00:00:12,020
přeložil VEGETOL

2
00:02:06,708 --> 00:02:08,707
Počkej, strýčku!

3
00:02:12,250 --> 00:02:16,166
V tuhle dobu sem nikdo nechodí.

4
00:02:16,333 --> 00:02:21,124
- Tak proč my?
- Musíme někde vyhodit vnitřnosti.

5
00:02:37,083 --> 00:02:39,999
Je tu někdo?

6
00:02:41,792 --> 00:02:43,832
Pojď.

7
00:03:08,375 --> 00:03:11,041
Trollové.

8
00:03:15,375 --> 00:03:23,800
ZÁVOJ SOUMRAKU

9
00:03:37,417 --> 00:03:40,124
<i>Příběh,
který vám budu vyprávět,</i>

10
00:03:40,292 --> 00:03:43,957
<i>se odehrál
ve stínu Černé smrti.</i>

11
00:03:44,125 --> 00:03:50,624
<i>Žádní svědci nepřežili.
Žádný kronikář to nezapsal.</i>

12
00:03:50,792 --> 00:03:55,124
<i>Tak mi odpusťte, pokud
všechno nebude úplná pravda.</i>

13
00:03:55,292 --> 00:03:59,800
<i>Mnohé bylo zapomenuto,
mnohé si lidé přimysleli.</i>

14
00:04:03,458 --> 00:04:07,416
<i>V království proti sobě
stáli dva silní protivníci.</i>

15
00:04:07,583 --> 00:04:11,166
<i>Církev, která se zabývala
duchovními záležitostmi.</i>

16
00:04:11,333 --> 00:04:14,874
<i>A Královská rada, která
se zabývala věcmi světskými.</i>

17
00:04:15,042 --> 00:04:20,916
<i>Ale mezi králem a církví panoval
velký svár ohledně moci a území.</i>

18
00:04:23,917 --> 00:04:30,791
<i>Opat vládl klášteru několik
desetiletí pevnou rukou.</i>

19
00:04:31,333 --> 00:04:35,082
<i>Byl to ctihodný řád,
který měl lazaret,</i>

20
00:04:35,250 --> 00:04:40,124
<i>kde ošetřovali
nemocné a umírající.</i>

21
00:04:42,042 --> 00:04:45,916
<i>Rád bych vám řekl
příběh o dvou bratřích:</i>

22
00:04:46,083 --> 00:04:50,457
........