1
00:00:05,040 --> 00:00:06,483
Je to i můj syn!

2
00:00:06,519 --> 00:00:08,082
Vrať se do kuchyně,
nebo mi pomoz!

3
00:00:08,118 --> 00:00:09,521
Nebo co?!
Zase mě uhodíš?!

4
00:00:09,557 --> 00:00:10,720
Ale prosím tě!

5
00:00:10,756 --> 00:00:12,080
Jen jsem ti stiskl ruku.

6
00:00:12,216 --> 00:00:14,376
Synu, jdeme.

7
00:00:18,012 --> 00:00:21,134
Synu, v životě muže
nastanou chvíle,

8
00:00:21,170 --> 00:00:24,212
kdy musí udělat věci,
které udělat nechce.

9
00:00:24,248 --> 00:00:25,572
Tohle je jedna z nich.

10
00:00:25,608 --> 00:00:27,491
Nemusíš to dělat, Abe.

11
00:00:27,527 --> 00:00:28,770
Prosím, nedělej to!

12
00:00:28,806 --> 00:00:30,289
Vrať se dovnitř!

13
00:00:30,325 --> 00:00:33,567
Přísahám, Abe,
pleteš se.

14
00:00:33,603 --> 00:00:35,007
Máma je smutná?

15
00:00:35,043 --> 00:00:36,926
- Bude v pořádku.
- Přestaň!

16
00:00:36,961 --> 00:00:38,725
Utrpení je součástí života.

17
00:00:38,761 --> 00:00:40,243
Že ano?

18
00:00:40,279 --> 00:00:41,962
Ano, tati.

19
00:00:41,998 --> 00:00:44,721
Nic na tomto světě není zadarmo.

20
00:00:44,757 --> 00:00:47,559
Tedy, myslíš, že tohle
všechno nic nestojí?

21
00:00:47,595 --> 00:00:50,917
Ne, tati.

22
00:00:50,953 --> 00:00:53,196
Jsi chytrý chlapec.

23
00:00:53,232 --> 00:00:54,914
To máš po mámě.

24
........