1
00:00:01,626 --> 00:00:04,007
Nebe je prázdné.
Bůh je pryč.

2
00:00:04,009 --> 00:00:06,589
Chceme, abys zaujmul Jeho místo.

3
00:00:08,109 --> 00:00:09,717
Dokud mám v peněžence odznak,

4
00:00:09,794 --> 00:00:12,278
nebude žádná zatracená
apokalypsa.

5
00:00:14,616 --> 00:00:16,632
Tohle je vyvolený Boha?

6
00:00:16,709 --> 00:00:20,010
Proto tě ho nikdy nenechám
odvézt.

7
00:00:23,240 --> 00:00:25,024
Musí mít nějaký větší plán.

8
00:00:25,101 --> 00:00:27,142
Bůh nás nahradí.

9
00:00:27,219 --> 00:00:30,655
No, přesně tak.
Pokud...

10
00:00:42,310 --> 00:00:44,418
Myslím, že je to připravené,

11
00:00:44,420 --> 00:00:46,645
ale existuje jen jeden způsob
jak to zjistit.

12
00:00:46,647 --> 00:00:48,481
Pšš, pšš, pšš.

13
00:00:48,483 --> 00:00:49,423
Trochu víc.

14
00:00:54,271 --> 00:00:56,246
Bože.
Funguje to perfektně.

15
00:00:56,248 --> 00:00:59,341
Už nikdy o tobě nebudu
pochybovat, můj bratře.

24
00:01:37,698 --> 00:01:40,549
- Wunderbar!
- Wunderbar!

25
00:01:44,347 --> 00:01:48,390
Und nyní, dámy und pánové,

26
00:01:48,392 --> 00:01:56,139
dalším
Mladým mužem Dusseldorfu...

27
00:01:56,141 --> 00:01:58,400
se již počtvrté v řadě stává,

28
00:01:58,402 --> 00:02:01,495
Klaus Starr!

29
00:02:13,876 --> 00:02:16,827
Děkuji.

30
00:02:16,829 --> 00:02:19,680
Děkuji.
Moc děkuji.

31
00:02:21,208 --> 00:02:24,101
........