1
00:00:36,435 --> 00:00:39,127
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:02:07,480 --> 00:02:09,394
Jdu do kostela.

3
00:02:11,440 --> 00:02:13,580
Jestli ho najdu!

4
00:02:43,160 --> 00:02:45,805
Největší hodnota muže

5
00:02:46,302 --> 00:02:48,391
není jeho ctnost,

6
00:02:49,501 --> 00:02:51,602
ale boj

7
00:02:51,948 --> 00:02:54,374
proměnit v ctnost

8
00:02:54,494 --> 00:02:57,775
zlobu v něm.

9
00:03:11,360 --> 00:03:13,150
Požehnaný plod života tvého, Ježíš.

10
00:03:13,250 --> 00:03:17,150
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás
hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

11
00:03:17,270 --> 00:03:19,670
Zdrávas Maria, milosti
plná, Pán s tebou,

12
00:03:19,770 --> 00:03:22,856
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

13
00:03:22,976 --> 00:03:24,990
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné...

14
00:03:25,090 --> 00:03:26,995
Nejctihodnější...

15
00:03:29,061 --> 00:03:32,601
Drahý bratře.
Připojíte se ke mně?

16
00:03:32,721 --> 00:03:34,896
Poslal jste pro mě.

17
00:03:37,274 --> 00:03:39,722
Máte mi co říct?

18
00:03:40,318 --> 00:03:42,871
Slyším hlasy.

19
00:03:43,949 --> 00:03:46,259
Mnoho hlasů.

20
00:03:47,251 --> 00:03:50,175
Ohledně vašeho zesnulého asistenta.

21
00:03:56,926 --> 00:03:59,061
Závistiví...

22
00:04:00,114 --> 00:04:04,722
jsou vždy zahořklí
a jedovatí ve svých lžích.

23
00:04:05,135 --> 00:04:07,665
Zaslouží si jen lítost.

24
........