1
00:00:50,717 --> 00:00:52,886
Brát tu panenku na vědomí
byla velká chyba.

2
00:00:53,053 --> 00:00:55,388
Onen nelidský duch vás díky ní ošálil.

3
00:00:55,555 --> 00:00:58,058
Daly jste mu svolení zamořit vaše životy.

4
00:00:58,224 --> 00:01:00,143
Co je to ten nelidský duch?

5
00:01:00,602 --> 00:01:03,772
Něco, co nikdy nechodilo
po světě v lidské podobě.

6
00:01:04,439 --> 00:01:05,648
Je to něco démonického.

7
00:01:05,815 --> 00:01:08,735
Takže ta panenka nikdy nebyla posedlá?

8
00:01:09,319 --> 00:01:12,030
Ne, ne, sloužila jako nástroj.

9
00:01:12,197 --> 00:01:14,866
Její pohyb měl vyvolat
dojem, že je posedlá.

10
00:01:15,033 --> 00:01:17,619
Ale démoničtí duchové
nechtějí posednout věci,

11
00:01:17,786 --> 00:01:19,329
nýbrž lidi.

12
00:01:19,871 --> 00:01:22,207
A tenhle se chtěl dostat do vás.

13
00:01:22,374 --> 00:01:25,001
A vzhledem k té neobvyklé vlastnosti

14
00:01:25,502 --> 00:01:27,837
bude třeba se o tu panenku postarat.

15
00:01:28,004 --> 00:01:29,047
Postarat?

16
00:01:29,506 --> 00:01:31,091
Měla by se zničit.

17
00:01:33,593 --> 00:01:35,679
Tím by se to jen zhoršilo.

18
00:01:36,596 --> 00:01:38,890
Nejlepší bude, když si ji odvezeme.

19
00:01:40,433 --> 00:01:42,018
Dáme ji někam do bezpečí.

20
00:01:42,686 --> 00:01:44,604
To zní jako skvělý nápad.

21
00:01:45,063 --> 00:01:46,481
Je vám k dispozici.

22
00:02:00,370 --> 00:02:02,205
<i>Sny, které mám</i>

23
00:02:05,125 --> 00:02:06,376
<i>Vzpomínky</i>

24
00:02:07,127 --> 00:02:09,421
<i>Láska může být</i>

........