1
00:03:45,961 --> 00:03:58,390
Titulky 17.9.2019
Andrea1717

2
00:04:08,849 --> 00:04:10,715
Kto tam zomrel, dedko?

3
00:04:11,351 --> 00:04:13,945
Čo na tom záleží kto to bol?
Bol to človek, nie?

4
00:04:14,354 --> 00:04:15,947
Prečo kvôli tomu plačeš?

5
00:04:16,657 --> 00:04:18,853
Mám sa smiať v dome,
kde niekto zomrel?

6
00:04:19,526 --> 00:04:21,654
Ale tu nikto neplače, nie?

7
00:04:21,728 --> 00:04:22,695
Čo?

8
00:04:22,763 --> 00:04:25,824
Dedko, kde žijú mŕtvi ľudia?

9
00:04:26,667 --> 00:04:27,828
Mŕtvi ľudia žijú?

10
00:04:28,268 --> 00:04:29,793
Oh! Ako to!

11
00:04:30,571 --> 00:04:31,538
No,

12
00:04:31,738 --> 00:04:34,708
niektorí hovoria, že po smrti
odchádzajú do neba, alebo do pekla.

13
00:04:35,475 --> 00:04:36,670
Niektorí iní hovoria,

14
00:04:36,810 --> 00:04:39,939
že ľudia sa po smrti znovu
rodia ako psy, alebo kravy.

15
00:04:40,347 --> 00:04:41,280
Kto vie?

16
00:04:41,381 --> 00:04:42,780
Zistíme to až keď umrieme.

17
00:04:44,384 --> 00:04:47,752
Čo ak mŕtvi ľudia žijú medzi nami?

18
00:04:48,055 --> 00:04:51,685
Kde máš záruku, že človek,
ktorý včera zomrel, nekráča teraz s nami?

19
00:04:54,995 --> 00:04:55,962
Čo?

20
00:04:56,330 --> 00:04:57,593
Dedko!

21
00:05:24,682 --> 00:05:25,752
<b><i>Bola to banda podvodníkov,</i></b>

22
00:05:30,466 --> 00:05:33,425
<b><i>keď dorazili na toto pobrežie,
ukradli poklad.</i></b>

23
00:05:36,543 --> 00:05:42,282
<b><i>Jedného z nich zasiahol blesk
do hlavy a padol na zem.</i></b>

........