1
00:00:07,007 --> 00:00:09,801
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,928 --> 00:00:15,140
VIDĚLI JSTE...

3
00:00:15,223 --> 00:00:17,684
- To snad není možné!
- Tady nesmíte parkovat, paní.

4
00:00:17,767 --> 00:00:20,770
- V autě je ještě jedna žena.
- Postarám se o ni.

5
00:00:22,022 --> 00:00:24,190
- Jako předtím, že?
- Teď.

6
00:00:25,525 --> 00:00:28,028
- Jo?
<i>- Je tady, a tentokrát</i>

7
00:00:28,111 --> 00:00:30,488
<i>- ji nesmíme nechat utéct.</i>
- Dobře.

8
00:00:31,114 --> 00:00:33,533
Napište si to číslo. To je neslýchané!

9
00:00:33,616 --> 00:00:35,493
Na tomto světě je tolik šílenců.

10
00:00:36,244 --> 00:00:37,704
- Ahoj.
- Ahoj.

11
00:00:37,787 --> 00:00:39,539
Potřebuji peníze na zavolání mámě.

12
00:00:39,622 --> 00:00:42,667
Záleží na dni, na semaforu a kolik musím

13
00:00:42,751 --> 00:00:44,669
- dát paní Mercedes.
- Kdo je to?

14
00:00:44,753 --> 00:00:48,548
Dovoluje nám pracovat na křižovatkách.
Chceš pracovat?

15
00:00:48,631 --> 00:00:51,968
- Není Sofía dcera Mexičanky?
- Je to také vaše vnučka.

16
00:00:52,052 --> 00:00:55,013
Mexičanka si tím vykopala vlastní hrob.

17
00:00:55,096 --> 00:00:58,725
Vzala mi syna, já jí vezmu dceru.

18
00:00:58,808 --> 00:01:01,478
Musíte si uvědomit,
že to je nebezpečná mise.

19
00:01:01,561 --> 00:01:05,899
Jestli se rozhodnete do toho jít,
v Mexiku budete velice potřební.

20
00:01:06,232 --> 00:01:09,861
- Ale teď se dozvím pravdu.
- Máme patnáct minut.

21
00:01:09,944 --> 00:01:12,155
Chci zjistit, jestli o mámě říkají pravdu.

22
00:01:15,033 --> 00:01:17,494
<i>Její skutečné jméno je Teresa Mendozová.</i>

........