1
00:00:06,047 --> 00:00:09,843
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,011 --> 00:00:13,388
VIDĚLI JSTE...

3
00:00:13,471 --> 00:00:14,472
Ne!

4
00:00:15,515 --> 00:00:17,308
Nech mě jít!

5
00:00:17,392 --> 00:00:19,310
Pomoz mi, jedna žena mě chce prodat.

6
00:00:19,853 --> 00:00:21,354
Kdo jste?

7
00:00:22,022 --> 00:00:23,314
Zavři oči.

8
00:00:23,982 --> 00:00:24,816
Ne.

9
00:00:25,650 --> 00:00:27,694
Ta holka utekla!

10
00:00:29,904 --> 00:00:32,824
Řekli mi, že tu budou krysy.

11
00:00:32,907 --> 00:00:35,201
- Co tady děláte?
- Hledáme Sofii.

12
00:00:35,285 --> 00:00:37,162
Jestli ji najdu první,

13
00:00:37,912 --> 00:00:40,498
sny tvého šéfa o prezidenství
se rozplynou.

14
00:00:41,458 --> 00:00:43,710
Co k čertu děláš v mém domě, Carmen?

15
00:00:44,127 --> 00:00:47,172
Příště tě odtud vykopu až ven!

16
00:00:47,255 --> 00:00:48,089
Epifanio.

17
00:00:48,173 --> 00:00:50,508
Tak se s reportéry nemluví.

18
00:00:51,092 --> 00:00:53,011
Jsem Carmen Martínezová.

19
00:00:53,595 --> 00:00:55,138
Žena Epifania Vargase.

20
00:00:55,638 --> 00:00:57,223
K službám Bohu i vám.

21
00:01:01,853 --> 00:01:03,521
Strávil jsem na tom celý den.

22
00:01:03,646 --> 00:01:05,440
To jméno Kira jsem porovnal

23
00:01:05,690 --> 00:01:08,651
se všemi aktivními
i neaktivními misemi protidrogového úřadu,

24
00:01:09,027 --> 00:01:10,028
ale nic jsem nenašel.

25
........