1
00:00:07,173 --> 00:00:09,801
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,010 --> 00:00:12,554
VIDĚLI JSTE...

3
00:00:12,637 --> 00:00:13,471
Tak teď to víte.

4
00:00:13,555 --> 00:00:16,057
Do Španělska nepojedete,
dokud tu nebude moje dcera.

5
00:00:16,599 --> 00:00:19,185
Chudinka. Ty hrůzy, které musí prožívat.

6
00:00:19,728 --> 00:00:20,562
Mexičanko.

7
00:00:21,187 --> 00:00:23,314
S tebou nebude nikdy svobodná.

8
00:00:24,190 --> 00:00:26,526
Bude žít zatížena tvými hříchy.

9
00:00:27,068 --> 00:00:28,194
Ale se mnou

10
00:00:28,653 --> 00:00:29,487
bude v bezpečí.

11
00:00:29,738 --> 00:00:30,572
Sergio.

12
00:00:31,072 --> 00:00:33,658
<i>Jonathan mi řekl, žes měla nehodu.</i>

13
00:00:33,742 --> 00:00:34,576
<i>Je to pravda?</i>

14
00:00:34,659 --> 00:00:36,161
Řekla jsme ti, ať ho zablokuješ.

15
00:00:36,453 --> 00:00:37,954
<i>Ohrožuješ mě.</i>

16
00:00:38,038 --> 00:00:40,457
Když budu něco potřebovat, ozvu se.

17
00:00:40,832 --> 00:00:41,833
<i>Dobře.</i>

18
00:00:43,626 --> 00:00:44,753
Mám tě, Kiro.

19
00:00:46,504 --> 00:00:48,256
Kolumbijec je tady, hoši.

20
00:00:48,798 --> 00:00:50,175
Bravo. Výborně.

21
00:00:58,391 --> 00:00:59,434
VĚZEŇSKÁ STRÁŽ

22
00:01:01,102 --> 00:01:02,270
Lupo nebere telefony.

23
00:01:02,812 --> 00:01:04,272
Co ti řekl naposled?

24
00:01:04,731 --> 00:01:06,566
Setkal se s Teresou podle plánu.

25
00:01:07,525 --> 00:01:10,195
Ale Terese a tomu, co říká,
........