1
00:00:00,026 --> 00:00:02,692
VIDĚLI JSTE
Budoucím biskupem kodaňské diecéze

2
00:00:02,736 --> 00:00:05,490
tímto prohlašuji Monicu Ravnovou.

3
00:00:05,534 --> 00:00:07,021
Díky, pěkná kampaň.

4
00:00:07,469 --> 00:00:10,979
Odjíždíš kvůli němu?
Nechci, abys jel.

5
00:00:13,300 --> 00:00:14,620
Zamiř a střílej!

6
00:00:19,335 --> 00:00:23,545
- Zabil jsem nevinného člověka, tati.
- Tys nikoho nezabil.

7
00:00:24,284 --> 00:00:27,870
Šťastnou cestu na střechu světa.
Třeba se tam přiblížíš Bohu.

8
00:00:28,560 --> 00:00:31,982
Od Boha k obchodu. Proč?

9
00:00:32,017 --> 00:00:33,821
Věděl jsem, že tím naštvu tátu.

10
00:00:33,856 --> 00:00:37,023
- Gratuluju, spisovateli.
- Gratuluju, vydavatelko.

11
00:00:37,063 --> 00:00:40,854
Ty nejsi na tátu naštvaný,
ty se ho bojíš.

12
00:00:40,881 --> 00:00:43,107
Vidím ti až do žaludku.

13
00:00:43,722 --> 00:00:50,254
Po dnešku už ode mě nic nežádej.

14
00:00:50,809 --> 00:00:52,102
Pořád na tebe myslím.

15
00:00:54,943 --> 00:00:57,745
V tomhle domě věci nemícháme.

16
00:00:57,789 --> 00:01:02,786
Jsou pokoje, kde můžu křičet,
a pokoje, kde jsem pastorova žena.

17
00:01:04,176 --> 00:01:07,571
Bohužel jsem to zničila. Odjela.

18
00:01:07,615 --> 00:01:09,736
Vrátila ses domů?

19
00:01:11,108 --> 00:01:13,220
Musíme zavřít kostel v Brovangu.

20
00:01:13,264 --> 00:01:16,502
- Dokud tam bude pastorem August...
- August tam sloužit nechce.

21
00:01:21,306 --> 00:01:23,453
Všechny nás to rozdělilo.

22
00:01:23,488 --> 00:01:25,045
Jsem těhotná.

23
00:01:26,022 --> 00:01:27,658
Auguste?

........