1
00:01:09,563 --> 00:01:13,563
<b>CARNIVAL ROW S01E05:</b>
<i>UŽ NETRUCHLI</i>

2
00:01:13,763 --> 00:01:16,763
Překlad: Olasek, Karelidas, Fakulo, hermionablack
Korekce: Olasek, hermionablack

3
00:01:16,963 --> 00:01:19,963
edna.cz/carnival-row

4
00:01:27,563 --> 00:01:30,089
Ale zlo nebylo zažehnáno.

5
00:01:30,399 --> 00:01:33,736
Než tělo ubohé víly vychladlo,

6
00:01:33,777 --> 00:01:37,027
ředitel byl zabit.

7
00:01:37,227 --> 00:01:43,599
A tak byly již dva
životy ukončeny předčasně

8
00:01:43,799 --> 00:01:46,081
jeden člověka, jeden víly,

9
00:01:46,123 --> 00:01:49,752
jejich osudy byly spojeny
v smrti nejkrutější,

10
00:01:49,793 --> 00:01:53,437
provedeny zloduchem nejbídnějším.

11
00:02:01,180 --> 00:02:04,271
Ale dostane se jim
spravedlnosti, kterou si zasluhují?

12
00:02:04,471 --> 00:02:08,958
To jen čas ukáže.
Ale jedním si můžeme být jisti.

13
00:02:09,158 --> 00:02:14,305
Každý svým způsobem
získal odměnu věčnou.

14
00:02:18,572 --> 00:02:22,624
Mistr Finch se vyhřívá
ve světle Mučedníka,

15
00:02:22,785 --> 00:02:26,484
jemuž sloužil celý život.
A Aisling,

16
00:02:27,122 --> 00:02:32,977
milá, sladká Aisling
zpívá andělům svou píseň.

17
00:03:19,008 --> 00:03:20,750
Mockrát děkuji.

18
00:03:23,803 --> 00:03:25,306
Moiro.

19
00:03:27,607 --> 00:03:29,017
Takže,

20
00:03:29,217 --> 00:03:30,988
tohle je ono, že?

21
00:03:32,688 --> 00:03:35,149
Tvá malá, skromná
divadelní společnost?

22
00:03:35,190 --> 00:03:37,901
Obávám se, že ano.
Je...

........