1
00:00:51,817 --> 00:00:53,986
Brát tu panenku na vědomí
byla velká chyba.

2
00:00:54,153 --> 00:00:56,488
Onen nelidský duch vás díky ní ošálil.

3
00:00:56,655 --> 00:00:59,158
Daly jste mu svolení zamořit vaše životy.

4
00:00:59,324 --> 00:01:01,243
Co je to ten nelidský duch?

5
00:01:01,702 --> 00:01:04,872
Něco, co nikdy nechodilo
po světě v lidské podobě.

6
00:01:05,539 --> 00:01:06,748
Je to něco démonického.

7
00:01:06,915 --> 00:01:09,835
Takže ta panenka nikdy nebyla posedlá?

8
00:01:10,419 --> 00:01:13,130
Ne, ne, sloužila jako nástroj.

9
00:01:13,297 --> 00:01:15,966
Její pohyb měl vyvolat
dojem, že je posedlá.

10
00:01:16,133 --> 00:01:18,719
Ale démoničtí duchové
nechtějí posednout věci,

11
00:01:18,886 --> 00:01:20,429
nýbrž lidi.

12
00:01:20,971 --> 00:01:23,307
A tenhle se chtěl dostat do vás.

13
00:01:23,474 --> 00:01:26,101
A vzhledem k té neobvyklé vlastnosti

14
00:01:26,602 --> 00:01:28,937
bude třeba se o tu panenku postarat.

15
00:01:29,104 --> 00:01:30,147
Postarat?

16
00:01:30,606 --> 00:01:32,191
Měla by se zničit.

17
00:01:34,693 --> 00:01:36,779
Tím by se to jen zhoršilo.

18
00:01:37,696 --> 00:01:39,990
Nejlepší bude, když si ji odvezeme.

19
00:01:41,533 --> 00:01:43,118
Dáme ji někam do bezpečí.

20
00:01:43,786 --> 00:01:45,704
To zní jako skvělý nápad.

21
00:01:46,163 --> 00:01:47,581
Je vám k dispozici.

22
00:02:01,470 --> 00:02:03,305
<i>Sny, které mám</i>

23
00:02:06,225 --> 00:02:07,476
<i>Vzpomínky</i>

24
00:02:08,227 --> 00:02:10,521
<i>Láska může být</i>

........