1
00:00:26,026 --> 00:00:28,228
Rozjeli jste to, chlapi?

2
00:00:30,730 --> 00:00:35,799
Oh, chlapi, já dospívám.
Víte, jsem mnohem vzdělanější.

3
00:00:36,236 --> 00:00:38,703
Cítím se docela chytře, skutečně.

4
00:00:38,738 --> 00:00:42,207
A nemluvím tak sprostě jako dřív.

5
00:00:42,242 --> 00:00:45,745
Teď chlastám jen o víkendech.
A pěstuju trávu, takže...

6
00:00:46,246 --> 00:00:48,748
Celej tenhle dokument
je pro mě skvěla věc...

7
00:00:48,783 --> 00:00:50,215
A zítra se budu ženit.

8
00:00:50,250 --> 00:00:53,218
Takže, život už nemůže být
pro Ricky lepší.

9
00:00:53,253 --> 00:00:56,756
Jen si přeju, aby se Julian přestal
chovat jako kokot. Sere mě to.

10
00:00:57,257 --> 00:00:57,857
Další zpráva.

11
00:00:58,358 --> 00:00:59,359
Hej, Juliane, to je Lucy.

12
00:00:59,394 --> 00:01:01,426
Promiň, že vás dva obtěžuji,

13
00:01:01,461 --> 00:01:06,431
ale Ricky neudělal nic
pro svatbu. Nic.

14
00:01:06,466 --> 00:01:09,469
A je to zítra. Nemáme kněze,
nemáme místo a myslím,

15
00:01:09,504 --> 00:01:11,936
že přinejmenším bychom
měli mít nějaké jídlo.

16
00:01:11,971 --> 00:01:14,974
Není tam jídlo. Víte,
chci být pěkná a tak dál.

17
00:01:15,009 --> 00:01:16,976
Nevím co budu dělat,
pokud mi nezavoláš zpátky.

18
00:01:17,477 --> 00:01:18,478
Myslím, že to
budu muset prostě zrušit.

19
00:01:18,978 --> 00:01:20,945
Lucy. Jo. No...

20
00:01:20,980 --> 00:01:24,483
Lucy, uklidni se, dobře
byl jsem ve sprše...

21
00:01:26,986 --> 00:01:30,990
Já se o všechno postarám...

22
00:01:31,025 --> 00:01:34,959
Ano, o všechno je postaráno...

........