1
00:00:06,030 --> 00:00:10,540
<i>Jak jsem řekl, měl jsem štěstí.
Pak jsem ho ale neměl.</i>

2
00:00:10,790 --> 00:00:14,410
<i>Voda se nedala pít,
nemohli jsme nic pěstovat.</i>

3
00:00:14,470 --> 00:00:16,700
<i>Hladověli jsme.</i>

4
00:00:16,740 --> 00:00:20,120
<i>- Tolik jsme toho ztratili.
- Potřebovali jsme pomoc.</i>

5
00:00:20,190 --> 00:00:23,450
<i>Tady venku se však pomoc hledá těžce.</i>

6
00:00:23,470 --> 00:00:28,100
<i>Byli jsme připraveni se rozdělit,
než se tam objevili ti lidé.</i>

7
00:00:28,160 --> 00:00:30,520
<i>V tu chvíli se vše změnilo.</i>

8
00:00:30,560 --> 00:00:33,810
<i>Řekli, že se snaží vybudovat
něco většího a lepšího.</i>

9
00:00:33,920 --> 00:00:37,810
<i>- Že nejde o to, co je tu dnes.
- Ale že jim jde o to, co tu bude zítra.</i>

10
00:00:37,940 --> 00:00:42,630
<i>- Díky nim jsem naživu.
- Díky ní. - Díky Virginii.</i>

11
00:00:42,700 --> 00:00:45,120
<i>Většina známých mi říká Ginny.</i>

12
00:00:45,190 --> 00:00:49,590
<i>Tady ale nejde o mě
nebo o nějakého dalšího jednotlivce.</i>

13
00:00:49,670 --> 00:00:53,650
<i>Jde tu o to,
jak se dostat od dneška k zítřku.</i>

14
00:00:54,540 --> 00:00:59,500
<i>Cestujeme tu všude možně.
A všude došlo k tomu stejnému.</i>

15
00:00:59,540 --> 00:01:02,990
<i>- Osada za osadou...
- Je to několik bytů na jednom místě.</i>

16
00:01:03,070 --> 00:01:05,450
<i>- Bowlingová herna.
- Osada dřevorubců.</i>

17
00:01:05,500 --> 00:01:07,920
<i>- Kluziště.
- Country club.</i>

18
00:01:07,960 --> 00:01:12,340
<i>Tato místa jsou plná
dobrých lidí a dobrých myšlenek.</i>

19
00:01:12,360 --> 00:01:15,990
<i>- Jen potřebují trochu pomoci.
- Napravili vše, co jsme potřebovali.</i>

20
00:01:16,030 --> 00:01:19,740
<i>Vyřešili jsme jejich problém s vodou,
pomohli jsme jim s pěstováním.</i>

21
00:01:19,790 --> 00:01:22,430
<i>Hned se nám tam začalo žít lépe.</i>

........