1
00:00:12,110 --> 00:00:16,620
<i>Jak jsem řekl, měl jsem štěstí.
Pak jsem ho ale neměl.</i>

2
00:00:16,870 --> 00:00:20,490
<i>Voda se nedala pít,
nemohli jsme nic pěstovat.</i>

3
00:00:20,550 --> 00:00:22,780
<i>Hladověli jsme.</i>

4
00:00:22,820 --> 00:00:26,200
<i>- Tolik jsme toho ztratili.
- Potřebovali jsme pomoc.</i>

5
00:00:26,270 --> 00:00:29,530
<i>Tady venku se však pomoc hledá těžce.</i>

6
00:00:29,550 --> 00:00:34,180
<i>Byli jsme připraveni se rozdělit,
než se tam objevili ti lidé.</i>

7
00:00:34,240 --> 00:00:36,600
<i>V tu chvíli se vše změnilo.</i>

8
00:00:36,640 --> 00:00:39,890
<i>Řekli, že se snaží vybudovat
něco většího a lepšího.</i>

9
00:00:40,000 --> 00:00:43,890
<i>- Že nejde o to, co je tu dnes.
- Ale že jim jde o to, co tu bude zítra.</i>

10
00:00:44,020 --> 00:00:48,710
<i>- Díky nim jsem naživu.
- Díky ní. - Díky Virginii.</i>

11
00:00:48,780 --> 00:00:51,200
<i>Většina známých mi říká Ginny.</i>

12
00:00:51,270 --> 00:00:55,670
<i>Tady ale nejde o mě
nebo o nějakého dalšího jednotlivce.</i>

13
00:00:55,750 --> 00:00:59,730
<i>Jde tu o to,
jak se dostat od dneška k zítřku.</i>

14
00:01:00,620 --> 00:01:05,580
<i>Cestujeme tu všude možně.
A všude došlo k tomu stejnému.</i>

15
00:01:05,620 --> 00:01:09,070
<i>- Osada za osadou...
- Je to několik bytů na jednom místě.</i>

16
00:01:09,150 --> 00:01:11,530
<i>- Bowlingová herna.
- Osada dřevorubců.</i>

17
00:01:11,580 --> 00:01:14,000
<i>- Kluziště.
- Country club.</i>

18
00:01:14,040 --> 00:01:18,420
<i>Tato místa jsou plná
dobrých lidí a dobrých myšlenek.</i>

19
00:01:18,440 --> 00:01:22,070
<i>- Jen potřebují trochu pomoci.
- Napravili vše, co jsme potřebovali.</i>

20
00:01:22,110 --> 00:01:25,820
<i>Vyřešili jsme jejich problém s vodou,
pomohli jsme jim s pěstováním.</i>

21
00:01:25,870 --> 00:01:28,510
<i>Hned se nám tam začalo žít lépe.</i>

........