1
00:00:05,797 --> 00:00:07,877
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:07,966 --> 00:00:10,296
Rád bych s vámi navrhl experiment.

3
00:00:11,261 --> 00:00:14,181
To znamená, že spolu budeme spolupracovat.

4
00:00:14,889 --> 00:00:18,019
Pokud se tak má stát, zhasněte prosím

5
00:00:19,019 --> 00:00:22,309
všechna světla kromě obrazovky,
na kterou se díváte.

6
00:00:23,648 --> 00:00:27,068
Můžete to teď pauznout a udělat to.

7
00:00:27,819 --> 00:00:28,989
Přemýšlejte

8
00:00:29,946 --> 00:00:32,486
o obrazovce, o televizi jako o lampě.

9
00:00:34,451 --> 00:00:37,541
Nedívejte se na obrazovku,
ale na prostor kolem ní,

10
00:00:37,620 --> 00:00:40,210
a všímejte si, jací jste v tom prostoru.

11
00:00:40,290 --> 00:00:42,380
Začneme, takže se dívejte.

12
00:00:42,584 --> 00:00:45,054
Začnu žlutou.

13
00:00:46,796 --> 00:00:50,876
Mám rád žlutou barvu.
Všimněte si, že váš pokoj je teď žlutý.

14
00:00:52,552 --> 00:00:53,892
Užijte si tu žlutou.

15
00:00:55,221 --> 00:00:56,811
Zhluboka se nadechněte.

16
00:00:57,932 --> 00:00:59,312
Změníme barvu.

17
00:01:02,062 --> 00:01:04,152
Vidíte, jak se váš pokoj změnil?

18
00:01:06,149 --> 00:01:09,319
Červené světlo vás uklidňuje,
unavuje, uvolňuje.

19
00:01:11,863 --> 00:01:15,493
S jistým odstínem modré barvy
naopak budete bdělí.

20
00:01:17,535 --> 00:01:20,995
Každá barva na nás působí jinak.

21
00:01:22,373 --> 00:01:23,883
O tom je umění.

22
00:01:24,417 --> 00:01:26,797
Když jste můj spoluautor,

23
00:01:27,754 --> 00:01:31,384
hlavní protagonista,
to, co vidíte, je na vás.

24
00:01:36,304 --> 00:01:38,394
........