1
00:01:21,851 --> 00:01:24,922
SPRCHY

2
00:04:30,486 --> 00:04:32,314
Spi ďalej.

3
00:04:33,298 --> 00:04:34,954
Určite?

4
00:05:02,786 --> 00:05:04,586
Už je dobre, Andrew.

5
00:05:04,999 --> 00:05:06,553
Je tu ocko.

6
00:05:16,707 --> 00:05:20,254
O TRI MESIACE SKÔR

7
00:05:31,960 --> 00:05:33,920
Ako sa má mama, Ray?

8
00:05:35,632 --> 00:05:36,967
Dobre.

9
00:05:40,974 --> 00:05:42,686
A čo otec?

10
00:05:42,980 --> 00:05:44,750
Čo s ním?

11
00:05:45,421 --> 00:05:48,507
Pohovoríme si, aké to je,
odkedy ho pustili?

12
00:05:51,832 --> 00:05:53,363
Nie.

13
00:05:55,699 --> 00:05:57,613
Stálo to za to?

14
00:06:01,951 --> 00:06:03,928
Môžem odporučiť,
aby ťa nevylúčili,

15
00:06:04,013 --> 00:06:06,287
ale musíš mi sľúbiť,
že je to naposledy.

16
00:06:11,805 --> 00:06:14,500
Chceš vôbec
dokončiť strednú školu?

17
00:06:15,914 --> 00:06:17,609
Daj sa vypchať.

18
00:06:19,135 --> 00:06:20,808
Čo tvoj strýko?

19
00:06:24,003 --> 00:06:26,495
Bola si s ním
od posledného rozhovoru?

20
00:06:35,923 --> 00:06:37,447
Kelly?

21
00:06:45,958 --> 00:06:48,029
Myslí si, že dostaneš štipendium?

22
00:06:48,114 --> 00:06:50,747
Čo mám povedať, pán C.?
Som dobrý v matike.

23
00:06:50,832 --> 00:06:53,496
Páni.
To je skvelé, Chris.

24
........