1
00:00:06,000 --> 00:00:09,880
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,880 --> 00:00:13,600
<i>Máme dům celý pro sebe.</i>

3
00:00:14,680 --> 00:00:16,280
Bylo to na hovno.
Myslel jsi jenom na sebe!

4
00:00:16,360 --> 00:00:17,360
Ale tys to chtěla taky, Raquel.

5
00:00:17,440 --> 00:00:20,240
Teď chci, abys už na mě nikdy nesahal.

6
00:00:20,360 --> 00:00:21,680
Co říkal doktor?

7
00:00:21,760 --> 00:00:23,240
Jsem těhotná!

8
00:00:23,320 --> 00:00:24,880
- Všechno pro tým.
- Všechno pro tým.

9
00:00:24,960 --> 00:00:26,400
<i>Nevím, co to na tobě je...</i>

10
00:00:26,480 --> 00:00:27,400
<i>Asi bysme měli jít.</i>

11
00:00:27,480 --> 00:00:28,680
<i>- Ano.</i>
<i>- Jo...</i>

12
00:00:28,760 --> 00:00:29,800
Trestáš mě za včerejší večer?

13
00:00:29,880 --> 00:00:31,960
Jestli nebudeš hrát pro tým,
můžeš zůstat sedět.

14
00:00:32,040 --> 00:00:33,480
Jdi do hajzlu, ty i tvoje hra!

15
00:00:34,640 --> 00:00:35,840
Nile?

16
00:00:35,920 --> 00:00:37,800
Nevěděl jsem, že jezdíš na skateboardu.

17
00:00:38,760 --> 00:00:40,880
<i>- Tobě je to jedno, ne?</i>
<i>- O čem to mluvíš?</i>

18
00:00:41,480 --> 00:00:42,760
Co to pro tebe znamenalo?

19
00:00:42,840 --> 00:00:44,720
Všichni o tom mluví
a já už toho mám dost, Llucu.

20
00:00:44,800 --> 00:00:46,120
TLUSŤOŠKA ŠLA NA POTRAT

21
00:00:46,200 --> 00:00:47,520
<i>Co to sakra je?</i>

22
00:00:47,600 --> 00:00:49,600
<i>Nedovol, aby tě tohle dostalo.</i>

23
00:00:49,680 --> 00:00:51,360
<i>Co je to? Sumo zápas na bruslích?</i>

24
00:00:51,440 --> 00:00:53,360
........