1
00:00:09,342 --> 00:00:10,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,519 --> 00:00:21,604
<i>Ten kdo zbytek síly ztrácí</i>

3
00:00:21,688 --> 00:00:23,648
<i>Může se svěřit nám</i>

4
00:00:23,732 --> 00:00:25,984
<i>Umíme se vznášet v mracích</i>

5
00:00:26,109 --> 00:00:28,111
<i>Zvládneme každý šrám</i>

6
00:00:28,319 --> 00:00:31,197
<i>Pojď s námi tam, kde míváš závrať</i>

7
00:00:31,281 --> 00:00:33,074
<i>Lítat oblohou</i>

8
00:00:33,408 --> 00:00:35,285
<i>S větrem závod dát</i>

9
00:00:35,618 --> 00:00:37,328
<i>Mít svět u nohou</i>

10
00:00:37,412 --> 00:00:39,581
<i>Nikdy neprohrát</i>

11
00:00:39,664 --> 00:00:42,042
<i>Lítat oblohou</i>

12
00:00:42,125 --> 00:00:43,877
<i>Mít svět u nohou</i>

13
00:00:43,960 --> 00:00:46,046
<i>Nikdy neprohrát</i>

14
00:00:54,846 --> 00:00:55,972
Trefa!

15
00:00:57,223 --> 00:00:58,308
Dvojitá trefa!

16
00:01:00,560 --> 00:01:04,898
Stokučínský kanic?
Elbone se musel vrátit z rybolovu.

17
00:01:05,690 --> 00:01:08,985
A všichni jsou uvnitř. Mám šanci.

18
00:01:11,613 --> 00:01:14,824
- Teď si první vyberu já.
- Z cesty!

19
00:01:14,908 --> 00:01:16,159
- Jo!
- Kanic!

20
00:01:17,786 --> 00:01:18,620
Vážně?

21
00:01:21,414 --> 00:01:23,541
Kdybych uměl létat jako Křídlák.

22
00:01:23,625 --> 00:01:29,005
Nebyl bych poslední
na večeři, na oběd... nikdy.

23
00:01:32,383 --> 00:01:34,928
Jsem tu. Zbyl nějaký...

24
00:01:35,011 --> 00:01:35,845
kanic?

........