1
00:00:01,577 --> 00:00:04,330
Někteří lidé jsou zkrátka
přeborníci ve strachování.

2
00:00:04,455 --> 00:00:06,957
Kupříkladu má matka
klidně dostane záchvat,

3
00:00:07,082 --> 00:00:10,169
i když budu jen nečinně
sedět na posteli.

4
00:00:11,295 --> 00:00:13,172
Shelly?

5
00:00:16,675 --> 00:00:18,052
Shelly.

6
00:00:20,137 --> 00:00:22,765
-Všechno v pořádku?
-Jedna báseň. Proč?

7
00:00:22,890 --> 00:00:26,352
Protože vypadáš,
jako bys sám sebe unesl.

8
00:00:26,644 --> 00:00:29,230
Snažím se odstínit
smyslové vjemy.

9
00:00:29,313 --> 00:00:32,566
Nemohu vybádat, mají-li
virtuální částice pevnou hmotnost,

10
00:00:32,691 --> 00:00:34,944
či porušují
zachování hybnosti.

11
00:00:35,027 --> 00:00:37,738
Ale pak jsem si vzpomněl,
že Nikola Tesla věřil,

12
00:00:37,863 --> 00:00:40,074
že myšlenky se rodí v osamocení.

13
00:00:40,199 --> 00:00:41,742
Kdo je Nikola Tesla?

14
00:00:41,867 --> 00:00:44,995
Jeden z nejplodnějších vědců
20. století.

15
00:00:46,038 --> 00:00:49,041
Dobře. A...

16
00:00:49,124 --> 00:00:53,128
Čistě pro zajímavost -
jak moc byl osamocený?

17
00:00:53,212 --> 00:00:57,174
Velice. Lidský kontakt
mu připadal odpuzující.

18
00:00:58,425 --> 00:01:01,178
Nemyslíš, že je to samotářský
způsob života?

19
00:01:01,345 --> 00:01:03,597
Nebyl úplně sám.

20
00:01:03,681 --> 00:01:08,185
Na sklonku života
se skamarádil s hnědým holubem.

21
00:01:08,269 --> 00:01:09,812
Skvělé.

22
00:01:11,814 --> 00:01:13,899
........