1
00:00:05,277 --> 00:00:07,258
Není žádným překvapením,

2
00:00:07,279 --> 00:00:11,481
že moje první známka vůbec
byla "eňo ňůňo."

3
00:00:11,523 --> 00:00:14,630
Třebaže to bylo jen
za počítání teček berušky,

4
00:00:14,651 --> 00:00:16,591
zmáknul jsem to.

5
00:00:16,632 --> 00:00:18,770
I když obtížnost úkolů vzrůstala,

6
00:00:18,801 --> 00:00:21,835
udržoval jsem si
stejnou úroveň dokonalosti.

7
00:00:21,867 --> 00:00:23,087
Výborně, Coopere.

8
00:00:24,046 --> 00:00:26,100
Bída, Coopere.

9
00:00:28,071 --> 00:00:31,241
Vynikal jsem v každé třídě
v každém předmětu.

10
00:00:31,418 --> 00:00:35,464
Proto na mě tento den
dolehl jako nejhorší stín...

11
00:00:40,615 --> 00:00:42,690
Koláčku! Můžeme jít?

12
00:00:42,773 --> 00:00:46,026
-Podívej.
-95? To je ohromné!

13
00:00:46,850 --> 00:00:47,987
Ne. Ohromné by to bylo,

14
00:00:48,007 --> 00:00:50,208
kdyby tam bylo 100
a slovo "ohromné".

15
00:00:51,031 --> 00:00:53,190
Nehroť to,
stovku dostaneš příště.

16
00:00:53,211 --> 00:00:56,443
Ale já jsem ji měl dostat dneska.
Dr. Sturgis udělal chybu.

17
00:00:58,445 --> 00:01:00,384
A tak to hrotíme.

18
00:01:00,510 --> 00:01:01,636
Dr. Sturgisi, myslím,

19
00:01:01,657 --> 00:01:04,660
že jste při známkování mého testu
udělal chybu.

20
00:01:04,993 --> 00:01:06,213
Ukaž mi to.

21
00:01:07,162 --> 00:01:11,406
Ne, neprovedl jsi výpočet
pomocí Maxwellových rovnic.

22
00:01:12,334 --> 00:01:14,555
Maxwellovy rovnice?
Leda kulový!

........