1
00:01:11,367 --> 00:01:12,700
<i>Pán veliteľ!</i>

2
00:01:12,733 --> 00:01:15,034
Plukovník Hogan podľa rozkazu.

3
00:01:15,067 --> 00:01:16,700
Máte niečo na srdci veliteľ?

4
00:01:16,733 --> 00:01:18,367
Áno mám niečo na srdci.

5
00:01:18,401 --> 00:01:19,700
Dobre to bude všetko Schultz.

6
00:01:19,733 --> 00:01:20,633
<i>Áno.</i>

7
00:01:20,934 --> 00:01:22,134
Stáť!

8
00:01:22,167 --> 00:01:23,834
Hogan tu ste väzeň.

9
00:01:23,867 --> 00:01:25,800
Ja dám odchod seržantovi Schultzovi.

10
00:01:25,834 --> 00:01:28,600
Čokoľvek poviete
je to váš tábor.

11
00:01:28,633 --> 00:01:31,434
Seržant Schultz
to bude všetko.

12
00:01:31,468 --> 00:01:33,067
<i>Áno pán veliteľ.</i>

13
00:01:33,101 --> 00:01:35,568
Schultz.

14
00:01:35,600 --> 00:01:36,700
<i> Heil! </i>

15
00:01:36,733 --> 00:01:39,067
<i> Heil. </i>

16
00:01:39,101 --> 00:01:40,733
Aký máte problém?

17
00:01:40,767 --> 00:01:42,800
Myslím, že je to váš
problém Hogan.

18
00:01:42,834 --> 00:01:44,900
Dobre spojme rozdiely

19
00:01:44,934 --> 00:01:46,267
a nazvime to náš problém.

20
00:01:46,434 --> 00:01:47,600
Je to fér?

21
00:01:47,633 --> 00:01:50,067
Nesmejem sa na
vašom humore.

22
00:01:50,101 --> 00:01:52,767
Je na vás ako na vedúcom
dôstojníkovi väzňov,

23
00:01:52,800 --> 00:01:56,501
aby ste udržali
prísnu disciplínu.

24
00:01:56,534 --> 00:01:58,900
........