1
00:00:07,757 --> 00:00:09,757
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:57,474 --> 00:00:58,434
Japonsko.

3
00:00:58,933 --> 00:01:04,113
Země vycházejícího slunce
se nachází nedaleko pobřeží východní Asie.

4
00:01:04,647 --> 00:01:07,477
Je to země plná krás:

5
00:01:07,567 --> 00:01:10,027
nádherných chrámu a pagod,

6
00:01:10,195 --> 00:01:13,105
třešňových stromů, co kvetou na jaře,

7
00:01:13,907 --> 00:01:16,617
a dokonce hrozivých zápasníků sumó.

8
00:01:16,785 --> 00:01:19,195
Podle legendy Japonsko vzniklo,

9
00:01:19,287 --> 00:01:23,497
když pradávní bohové ponořili
zdobené kopí do moře.

10
00:01:24,375 --> 00:01:28,625
Když ho vytáhli,
kapky vody stékaly zpátky do moře.

11
00:01:29,756 --> 00:01:33,756
A z těchto kapek pak
vznikly japonské ostrovy.

12
00:01:34,844 --> 00:01:39,934
Zítra vám profesor
Maelstrom poví o Skandinávii.

13
00:01:40,767 --> 00:01:43,057
Ne! Já chci do Japonska!

14
00:01:44,020 --> 00:01:48,480
- Možná se tam jednou podíváš, Černá ovce.
- Vezmeš mě tam?

15
00:01:49,943 --> 00:01:51,403
Shadowsane!

16
00:01:51,945 --> 00:01:54,655
Povíte mi znovu o tom kopí, prosím?

17
00:01:54,989 --> 00:01:57,619
To byla jen legenda, pohádka.

18
00:01:58,201 --> 00:02:00,871
Na to už jsi moc stará.

19
00:02:01,204 --> 00:02:06,884
Mou zemi nestvořila magie,
ale samurajové, stateční válečníci,

20
00:02:06,960 --> 00:02:10,960
kteří žili pro čest,
za kterou rádi položili i život.

21
00:02:11,631 --> 00:02:14,181
Toužím po tom, pane instruktore.

22
00:02:14,676 --> 00:02:18,756
Musíš si být jistá,
že chceš být profesionální zloděj.

23
00:02:19,097 --> 00:02:24,597
Pokud si vybereš tuhle cestu,
........