1
00:00:08,425 --> 00:00:10,635
<i>„Žena musí mít něco víc</i>

2
00:00:11,219 --> 00:00:12,512
<i>než jenom krásu.</i>

3
00:00:14,139 --> 00:00:15,640
<i>Trochu smutku.</i>

4
00:00:16,766 --> 00:00:18,268
<i>Trochu pláče.</i>

5
00:00:19,853 --> 00:00:21,563
<i>Trochu touhy.</i>

6
00:00:23,481 --> 00:00:25,358
<i>Rytmus zlomeného srdce.</i>

7
00:00:26,026 --> 00:00:30,530
<i>Krásu, která vychází ze smutku ženskosti.“</i>

8
00:00:30,780 --> 00:00:32,365
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

9
00:02:34,487 --> 00:02:35,572
Jsme tady, madam.

10
00:02:37,574 --> 00:02:39,242
To nemůže být ono.

11
00:02:39,951 --> 00:02:42,662
Asi jste mě vzal na špatnou adresu.

12
00:02:44,205 --> 00:02:47,625
Je to správně, madam.
Tohle je ta vaše pekelná díra.

13
00:02:49,335 --> 00:02:52,338
Co jste čekala? Copacabanu?

14
00:02:59,929 --> 00:03:02,140
<i>Tati? Poslal jsi pro mě?</i>

15
00:03:02,515 --> 00:03:03,975
SAO PAULO, PŘEDCHOZÍ DEN

16
00:03:04,058 --> 00:03:06,102
Vypadáš velmi krásně.

17
00:03:08,479 --> 00:03:09,564
Děje se něco?

18
00:03:10,064 --> 00:03:12,775
Nevěděl jsem, jestli dnes budeme sami.

19
00:03:17,363 --> 00:03:20,074
Tati, děkuju ti.

20
00:03:24,996 --> 00:03:27,415
To abys mi psala. Každý den.

21
00:03:27,582 --> 00:03:30,084
No tak, tati, každý den?

22
00:03:30,168 --> 00:03:32,754
Vážně jsem nečekal, že se naše rodina

23
00:03:33,755 --> 00:03:34,839
takhle rozdělí.

24
00:03:35,465 --> 00:03:39,302
Víš přece, že děti
musí jednou opustit hnízdo.

25
00:03:39,427 --> 00:03:40,511
........