1
00:00:06,089 --> 00:00:08,883
NEJKRÁSNĚJŠÍ

2
00:00:19,811 --> 00:00:21,563
Vím, že jdu pozdě,

3
00:00:22,897 --> 00:00:24,399
ale vše je pod kontrolou.

4
00:00:27,110 --> 00:00:28,945
Moc ti to sluší, Malu.

5
00:00:29,863 --> 00:00:32,073
- Jsi nádherná.
- Ty jsi opilý?

6
00:00:34,617 --> 00:00:40,248
Napsal jsem na otevíračku
novou písničku. „Světlo ve tvých očích“.

7
00:00:40,623 --> 00:00:42,208
Takhle dovnitř nemůžeš.

8
00:00:44,711 --> 00:00:47,255
Takhle nemůžeš na jeviště. Ne v mém klubu.

9
00:00:49,340 --> 00:00:51,176
Vrať se sem, Chico!

10
00:00:51,259 --> 00:00:52,635
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

11
00:01:18,787 --> 00:01:21,873
To je v pohodě. Jsou to naši bratři.

12
00:01:22,165 --> 00:01:23,750
Tak pojď, jdeme na to.

13
00:01:55,532 --> 00:01:56,699
Uklidni se, Malu.

14
00:01:59,077 --> 00:02:00,620
Opilý je génius.

15
00:02:44,164 --> 00:02:46,791
<i>Chci spočinout</i>

16
00:02:47,292 --> 00:02:51,004
<i>ve světle tvých očí</i>

17
00:02:51,754 --> 00:02:57,427
<i>Zatímco město tiše spí</i>

18
00:02:59,637 --> 00:03:03,349
<i>Už nechci myslet na zítřek</i>

19
00:03:04,225 --> 00:03:07,520
<i>Ani na to, co s námi bude</i>

20
00:03:08,521 --> 00:03:12,567
<i>Až se tohle město</i>

21
00:03:18,656 --> 00:03:20,033
<i>Zase probudí</i>

22
00:03:22,702 --> 00:03:29,209
<i>Ty letní dny a prosněné noci</i>

23
00:03:29,500 --> 00:03:34,839
<i>Ten mořský vzduch, co nám vklouzl do domu</i>

24
00:03:38,051 --> 00:03:40,720
- Myslela jsem, že nepřijdeš.
- To i já.

25
........