1
00:00:00,000 --> 00:00:03,466
<i>Přijde mi to jako správné místo.
Přesně tohle místo jsme hledali.</i>

2
00:00:03,511 --> 00:00:05,622
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

3
00:00:05,666 --> 00:00:08,600
- Chtěl jsem ti říct...
- Ne, neříkej to.

4
00:00:08,688 --> 00:00:10,244
<i>Slyšíš mě, Grace?</i>

5
00:00:10,266 --> 00:00:12,955
<i>Budoucnost není tamhle,
ale u nás, Morgane.</i>

6
00:00:13,022 --> 00:00:15,355
<i>Všichni chceme to stejné.</i>

7
00:00:16,266 --> 00:00:19,600
- Nemáme jídlo ani pití.
<i>- Nikam nechoď, Dwighte.</i>

8
00:00:19,666 --> 00:00:23,088
<i>- V okolí tu nic není.</i>
- Už jsem ušel delší štreku.

9
00:00:23,200 --> 00:00:28,777
Pokud mě slyšíš, Virginie,
tak potřebujeme tvou pomoc.

10
00:00:48,800 --> 00:00:51,066
<i>Dwighte?</i>

11
00:00:51,577 --> 00:00:53,844
<i>Dwighte?</i>

12
00:00:55,533 --> 00:00:58,822
- Zlato?
<i>- Slyšíš mě, Dwighte?</i>

13
00:00:59,022 --> 00:01:01,266
- Zlato?
<i>- Slyšíš mě?</i>

14
00:01:01,400 --> 00:01:06,133
- Seš to ty?
<i>- Slyšíš mě, Dwighte?</i>

15
00:01:08,088 --> 00:01:11,244
<i>Dwighte? Dwighte?</i>

16
00:02:43,422 --> 00:02:45,911
Kde ses tu vzal, chlapče?

17
00:02:52,866 --> 00:02:56,533
Pojď se mnou.
Právě jsi mi zachránil život.

18
00:02:58,088 --> 00:03:01,866
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

19
00:03:08,422 --> 00:03:12,933
<i>přeložil Xavik</i>

20
00:03:19,644 --> 00:03:24,222
- VŠECI VÍTEJTE V ŠEJDÍŘOVĚ ROKLI
<i>- Jsem ráda, že ses ozval, Morgane.</i>

21
00:03:24,355 --> 00:03:27,155
<i>Těšila jsem se na tebe
jako babka na důchod.</i>

22
00:03:27,266 --> 00:03:29,622
Nevěděl jsem, jestli budeš v dosahu.

........