1
00:00:20,180 --> 00:00:23,306
Tak co?
Líbí se ti, Andersi?

2
00:00:23,476 --> 00:00:28,122
- Jo.
- I ty se jí líbíš.

3
00:00:37,860 --> 00:00:40,623
- Kde je Anders?
- Vzadu.

4
00:00:40,824 --> 00:00:45,174
- Vrať mi ho.
- Ne, Anders chce zůstat.

5
00:00:46,660 --> 00:00:50,675
- Vím, o co ti jde.
- Jak to myslíš?

6
00:00:53,900 --> 00:00:55,521
Andersi, pojď sem.

7
00:00:56,020 --> 00:00:58,623
Říkám, pojď sem!
Hned!

8
00:00:59,325 --> 00:01:02,600
- Ne, Erlingu!
- Běž od něj!

9
00:01:03,060 --> 00:01:04,294
Ať se kluk rozhodne sám.

10
00:01:04,294 --> 00:01:06,935
Vím, co děláš s malými kluky.

11
00:01:08,500 --> 00:01:10,934
Pojď sem,
nebe zavolám policii!

12
00:01:12,820 --> 00:01:15,832
- Ne, Erlingu!
- Oni si tě poddají!

13
00:01:19,460 --> 00:01:23,732
- Tak jdeme. Uklidni se!
- Jsi nechutný!

14
00:01:24,780 --> 00:01:27,180
- Erlingu!
- Úchyle jeden!

15
00:02:19,100 --> 00:02:23,380
TEMNOTA: TI, CO VRAŽDÍ

16
00:02:30,780 --> 00:02:33,851
Pátráme po Andersi Kjeldsenovi, 37 let.

17
00:02:34,324 --> 00:02:38,380
Dříve odsouzený za krádeže,
znásilnění a ozbrojenou loupež.

18
00:02:38,740 --> 00:02:42,092
Včera jsme našli jeho matku, Ullu Kjeldsenovou,
přivázanou k židli

19
00:02:42,643 --> 00:02:45,191
ve vlastním sklepě.
Zemřela asi před 18. měsíci.

20
00:02:46,260 --> 00:02:51,131
Byla přivázaná stejným uzlem,
který byl použit u Natashi.

21
00:02:52,020 --> 00:02:54,636
V 18 se zúčastnil kurzu v plachtění

22
........