1
00:00:27,819 --> 00:00:31,408
Král byl zasažen.
Princezna na něj vytáhla kouzelnou hůlku.

2
00:00:32,045 --> 00:00:34,914
- Ještě teplá od kouzel.
- Je všechno v pořádku?

3
00:00:34,939 --> 00:00:38,070
Ne, ty idiote.
Nic není v pořádku.

4
00:00:38,116 --> 00:00:41,281
Teď učiň veřejné prohlášení,
že je všechno v pořádku.

5
00:00:42,211 --> 00:00:45,545
Sorcerio, ať má král
tu nejlepší lékařskou péči v království.

6
00:00:45,570 --> 00:00:46,613
Jdu na to.

7
00:00:46,755 --> 00:00:48,715
Když říkáš "jdu na to",

8
00:00:48,740 --> 00:00:52,110
myslíš tím, že půjdeš hledat
tu nejlepší lékařskou péči,

9
00:00:52,135 --> 00:00:54,054
nebo že si myslíš, že ty sám,

10
00:00:54,079 --> 00:00:56,524
můžeš poskytnout
tu nejlepší lékařskou péči?

11
00:00:56,549 --> 00:00:58,178
Jdu na to?

12
00:00:58,308 --> 00:01:02,103
Mertzi, Turbishi, s maximální péčí
odveďte Jeho Výsost do ložnice.

13
00:01:04,057 --> 00:01:05,298
Opatrně!

14
00:01:06,457 --> 00:01:09,807
Já se postarám o svého otce.
Ty se postarej o království, jo?

15
00:01:09,832 --> 00:01:10,879
Dobrá tedy.

16
00:01:10,904 --> 00:01:13,685
Pendergaste, umísti princeznu
do domácího vězení.

17
00:01:13,710 --> 00:01:14,628
Co?

18
00:01:15,492 --> 00:01:18,386
Promiň, tati.
Co myslíš tím "domácí vězení"?

19
00:01:18,411 --> 00:01:22,697
Jednoduše se starám o království tím,
že tě zadržím, ty vrahu.

20
00:01:22,722 --> 00:01:24,728
Počkej.
Viděls, co se stalo.

21
00:01:24,793 --> 00:01:27,604
Byla to nehoda.
Nesnažila jsem se nikoho zabít.

22
00:01:27,629 --> 00:01:30,982
........