1
00:00:01,340 --> 00:00:05,861
Meteory bombardující Zemi z vesmíru.

2
00:00:06,895 --> 00:00:09,270
Materiál z ostatních těles
v naší sluneční soustavě

3
00:00:09,390 --> 00:00:12,850
neustále prší na planetu Zemi.

4
00:00:12,970 --> 00:00:17,806
A s ním jsou to miliardy mikroskopických
mimozemských forem života.

5
00:00:19,230 --> 00:00:25,648
800 milionů virů padá
z nebe každý den.

6
00:00:26,360 --> 00:00:29,085
Je naše planeta řádně připravena

7
00:00:29,205 --> 00:00:32,727
na mimozemskou invazi nemocí?

8
00:00:32,847 --> 00:00:34,750
Co když hrozné mory,

9
00:00:34,870 --> 00:00:39,420
které zpustošily Zemi, byly
výsledkem mimozemských virů,

10
00:00:39,540 --> 00:00:42,380
které neustále bombardují planetu?

11
00:00:42,750 --> 00:00:48,350
Ale jsou tyto mimozemské viry
určeny k tomu nám ublížit nebo nás změnit

12
00:00:48,470 --> 00:00:51,273
způsoby, které si umíme
sotva představit?

13
00:00:51,393 --> 00:00:55,397
Viry občas pomáhají lidské evoluci.

14
00:00:55,635 --> 00:01:01,206
Je to úmyslná, umělá
změna naší DNA.

15
00:01:03,808 --> 00:01:07,499
Je tu vstupní brána do vesmíru.

16
00:01:08,420 --> 00:01:11,786
Za ní je příslib pravdy.

17
00:01:12,666 --> 00:01:15,356
Vyžaduje od nás zpochybňovat vše,

18
00:01:15,476 --> 00:01:17,770
co jsme se kdy naučili.

19
00:01:17,890 --> 00:01:21,284
Důkazy jsou všude kolem nás.

20
00:01:21,404 --> 00:01:25,340
Budoucnost je přímo
před našima očima.

21
00:01:25,460 --> 00:01:27,840
Nejsme sami.

22
00:01:27,970 --> 00:01:31,260
Nikdy jsme sami nebyli.

23
00:01:32,424 --> 00:01:37,727
MIMOZEMSKÁ INFEKCE

........