1
00:00:00,010 --> 00:00:03,820


2
00:00:10,080 --> 00:00:12,040
Tati?

3
00:00:12,090 --> 00:00:13,960
Tati.

4
00:00:15,880 --> 00:00:18,360
Tati.

5
00:00:18,400 --> 00:00:21,899
Můžu spát s tebou?

6
00:00:21,900 --> 00:00:24,760
Co se děje?

7
00:00:24,770 --> 00:00:27,220
Příšery.

8
00:00:28,440 --> 00:00:30,660
Tak jo.

9
00:00:37,210 --> 00:00:39,330


10
00:00:43,280 --> 00:00:46,400
Víš o tom, že když jsem se bál
příšer, dával jsem jim jména?

11
00:00:46,410 --> 00:00:47,950
Co?

12
00:00:47,960 --> 00:00:49,889
Dával jsem jim jména.

13
00:00:49,890 --> 00:00:51,030
Vážně?

14
00:00:51,040 --> 00:00:52,730
Kamarádil jsem se s nimi

15
00:00:52,740 --> 00:00:55,330
a povídal si se všemi.

16
00:00:57,530 --> 00:00:58,929
Proč to taky nevyzkoušíš?

17
00:00:58,930 --> 00:01:00,459
Dobře.

18
00:01:00,460 --> 00:01:02,910
Ale nedávej jim, víš...

19
00:01:02,920 --> 00:01:05,709
Nedávej jim strašidelný jména,
dej jim srandovní.

20
00:01:05,710 --> 00:01:07,010
Jako například?

21
00:01:07,980 --> 00:01:10,410
No, jedna příšera žila
pod mojí postelí.

22
00:01:10,420 --> 00:01:11,550
Tak jsem jí dal jméno Gus.

23
00:01:11,560 --> 00:01:14,679
- To je srandovní.
- Mm-hmm.

24
00:01:14,680 --> 00:01:16,249
No a pokud budou
ty jména srandovní,
........