1
00:00:19,937 --> 00:00:23,398
<i>Před pár týdny</i>
<i>jsme se bavili se snoubenkou.</i>

2
00:00:26,193 --> 00:00:28,946
<i>Diskutovali jsme o životě</i>

3
00:00:29,029 --> 00:00:31,573
<i>a o tom, co od něj očekáváme.</i>

4
00:00:36,370 --> 00:00:39,039
<i>Řekl jsem jí, že potřebuju úspěch.</i>

5
00:00:42,125 --> 00:00:44,878
<i>A ona odpověděla, že jsem egocentrik.</i>

6
00:00:46,922 --> 00:00:49,716
<i>Já na to: </i>
<i>„Proč egocentrik?</i>

7
00:00:50,342 --> 00:00:51,468
<i>To já nejsem.“</i>

8
00:00:54,972 --> 00:00:57,307
<i>Našel jsem si význam toho slova.</i>

9
00:00:59,476 --> 00:01:03,021
<i>Znamená to, že si budujete vlastní svět,</i>

10
00:01:03,105 --> 00:01:05,816
<i>jehož jste středobodem.</i>

11
00:01:08,277 --> 00:01:12,239
<i>A to stoprocentně vystihuje </i>
<i>můj způsob života.</i>

12
00:01:21,248 --> 00:01:23,542
<i>Jsem egocentrik.</i>

13
00:01:25,460 --> 00:01:26,670
<i>A jsem na to hrdý.</i>

14
00:01:32,217 --> 00:01:35,178
NETFLIX UVÁDÍ

15
00:01:40,225 --> 00:01:45,022
DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

16
00:03:00,764 --> 00:03:02,140
Jdeme na to!

17
00:03:05,102 --> 00:03:07,813
Všechno dodělejte, 
ať můžeme začít aranžovat.

18
00:03:10,607 --> 00:03:11,441
Honem!

19
00:03:11,983 --> 00:03:14,236
Nepřemýšlejte. Dělejte, co vám říkám.

20
00:03:17,030 --> 00:03:20,617
{\an8}Tim byl vždycky jedním z...

21
00:03:20,701 --> 00:03:21,910
{\an8}SPISOVATELKA

22
00:03:21,993 --> 00:03:24,830
{\an8}...nejzatvrzelejších...
To není to správné slovo.

23
00:03:25,914 --> 00:03:27,541
Honem to odneste.

24
00:03:29,418 --> 00:03:31,878
No tak! Tahej!
........