1
00:00:00,960 --> 00:00:02,353
V předchozích dílech...

2
00:00:02,455 --> 00:00:04,013
V nemocnici byla klinika.

3
00:00:04,013 --> 00:00:07,348
Vrať se zpět jako ředitel
a my ji znovu otevřeme.

4
00:00:07,373 --> 00:00:09,232
Musíme jít na HR a rozejít se.

5
00:00:09,232 --> 00:00:11,699
Přijala jsem vaše
vysvětlení a ohlášení.

6
00:00:11,701 --> 00:00:12,735
Děkuju.

7
00:00:12,737 --> 00:00:13,835
Ale nevěřím tomu.

8
00:00:15,121 --> 00:00:17,638
Tradičně nemůžete vést operace,
dokud tu nejste čtyři roky.

9
00:00:17,640 --> 00:00:18,806
To se změní.

10
00:00:18,808 --> 00:00:21,704
Až přijde ta správná operace,
bude jen vaše.

11
00:00:22,178 --> 00:00:24,612
Chci, abyste se seznámil s naším
novým doktorem,

12
00:00:24,614 --> 00:00:25,880
Marcusem Andrewsem.

13
00:00:25,882 --> 00:00:27,749
Rád vás poznávám.

14
00:00:27,751 --> 00:00:29,650
Včera večer jsi měl rande, že?

15
00:00:29,652 --> 00:00:33,287
Bylo to těžké, nepohodlné, nepříjemné.

16
00:00:33,289 --> 00:00:35,256
a nemám
tušení, jestli byla šťastná,

17
00:00:35,258 --> 00:00:38,226
a vím, že já jsem šťastný nebyl.

18
00:00:44,834 --> 00:00:47,034
Nemám rád, když tohle děláš.

19
00:00:47,036 --> 00:00:48,068
Já vím.

20
00:00:48,070 --> 00:00:49,436
Ale stejně jsem to udělala,

21
00:00:49,438 --> 00:00:51,071
protože toho musíš nechat.

22
00:00:51,717 --> 00:00:53,941
Fňukání...
ničeho tím nedosáhneš.

23
00:00:53,943 --> 00:00:55,809
Nefňukám. Jím.

24
........