1
00:00:46,604 --> 00:00:50,717
Ahoj, to je podruhé,
co tě tady vidím.

2
00:00:50,741 --> 00:00:52,836
Měl bych se představit.

3
00:00:52,860 --> 00:00:55,686
Bez urážky,
chodím sem jen na kávu,

4
00:00:55,710 --> 00:00:57,105
ne konverzovat.

5
00:00:57,129 --> 00:00:59,140
Bez urážky.

6
00:01:02,634 --> 00:01:03,978
Ahoj.

7
00:01:04,002 --> 00:01:06,147
<i>Prosím, řekni mi,</i>
že jsi ještě v kavárně.

8
00:01:06,171 --> 00:01:07,482
<i>Tvá modlitba byla vyslyšena.</i>

9
00:01:07,506 --> 00:01:10,318
Skvělé. Mohla bys mi prosím
vzít dvojité ristretto?

10
00:01:10,342 --> 00:01:13,070
Nemůžu. Nevím, co to je.

11
00:01:13,094 --> 00:01:14,655
<i>Ale barista ano.</i>

12
00:01:14,679 --> 00:01:16,541
To tě po ránu nakopne,
měla bys to zkusit.

13
00:01:16,565 --> 00:01:18,326
<i>Ne, zůstanu u své černé kávy.</i>

14
00:01:20,268 --> 00:01:22,149
Právě jsem dostal zprávu.

15
00:01:22,447 --> 00:01:24,058
Já taky.

16
00:01:24,082 --> 00:01:25,310
Dobře lidi.

17
00:01:25,334 --> 00:01:27,428
Máme tu případ s nejvyšší prioritou
z Westchester County.

18
00:01:27,452 --> 00:01:28,897
Někdy včera v noci,

19
00:01:28,921 --> 00:01:31,266
byl Eli Harper unesen
<i>ze svého domu.</i>

20
00:01:31,290 --> 00:01:33,124
Spusťte oranžovou výstrahu.

21
00:01:33,148 --> 00:01:35,520
Odešlete jeho foto
všem bezpečnostním složkám.

22
00:01:35,544 --> 00:01:37,355
- Zahrnuli jste všechny dopravce
a správu přístavu? - Ano.

23
00:01:37,379 --> 00:01:39,857
Hobbsi, budeš koordinovat
........