1
00:00:54,004 --> 00:00:58,117
Ahoj, to je podruhé,
co tě tady vidím.

2
00:00:58,141 --> 00:01:00,236
Měl bych se představit.

3
00:01:00,260 --> 00:01:03,086
Bez urážky,
chodím sem jen na kávu,

4
00:01:03,110 --> 00:01:04,505
ne konverzovat.

5
00:01:04,529 --> 00:01:06,540
Bez urážky.

6
00:01:10,034 --> 00:01:11,378
Ahoj.

7
00:01:11,402 --> 00:01:13,547
<i>Prosím, řekni mi,</i>
že jsi ještě v kavárně.

8
00:01:13,571 --> 00:01:14,882
<i>Tvá modlitba byla vyslyšena.</i>

9
00:01:14,906 --> 00:01:17,718
Skvělé. Mohla bys mi prosím
vzít dvojité ristretto?

10
00:01:17,742 --> 00:01:20,470
Nemůžu. Nevím, co to je.

11
00:01:20,494 --> 00:01:22,055
<i>Ale barista ano.</i>

12
00:01:22,079 --> 00:01:23,941
To tě po ránu nakopne,
měla bys to zkusit.

13
00:01:23,965 --> 00:01:25,726
<i>Ne, zůstanu u své černé kávy.</i>

14
00:01:27,668 --> 00:01:29,549
Právě jsem dostal zprávu.

15
00:01:29,847 --> 00:01:31,458
Já taky.

16
00:01:31,482 --> 00:01:32,710
Dobře lidi.

17
00:01:32,734 --> 00:01:34,828
Máme tu případ s nejvyšší prioritou
z Westchester County.

18
00:01:34,852 --> 00:01:36,297
Někdy včera v noci,

19
00:01:36,321 --> 00:01:38,666
byl Eli Harper unesen
<i>ze svého domu.</i>

20
00:01:38,690 --> 00:01:40,524
Spusťte oranžovou výstrahu.

21
00:01:40,548 --> 00:01:42,920
Odešlete jeho foto
všem bezpečnostním složkám.

22
00:01:42,944 --> 00:01:44,755
- Zahrnuli jste všechny dopravce
a správu přístavu? - Ano.

23
00:01:44,779 --> 00:01:47,257
Hobbsi, budeš koordinovat
........