1
00:00:06,214 --> 00:00:11,136
PRAVÉ ZLATO NEVYDĚSÍ ŽÁDNÁ PEC.

2
00:00:11,219 --> 00:00:13,221
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

3
00:00:34,701 --> 00:00:35,702
Ano.

4
00:00:36,036 --> 00:00:37,037
Ano?

5
00:00:37,537 --> 00:00:39,414
Říkala sis, jestli jsem mrtvý.

6
00:00:39,873 --> 00:00:41,374
Ano, jsem mrtvý.

7
00:00:43,084 --> 00:00:44,085
A já?

8
00:00:44,586 --> 00:00:47,213
Ty se momentálně pohybuješ na pomezí.

9
00:00:47,881 --> 00:00:49,007
Pomezí čeho?

10
00:00:54,429 --> 00:00:55,972
Života a smrti.

11
00:00:58,808 --> 00:00:59,642
Kruci!

12
00:01:01,311 --> 00:01:03,021
Chceš-li se připojit ke mně,

13
00:01:03,104 --> 00:01:06,191
stačí překročit hranici.

14
00:01:10,612 --> 00:01:11,905
A když chci žít?

15
00:01:11,988 --> 00:01:13,281
Kluku jeden vzteklá!

16
00:01:13,656 --> 00:01:15,784
Neměla jsem tě nosit v děloze!

17
00:01:15,867 --> 00:01:17,869
Promrhala jsi svou sílu.

18
00:01:17,952 --> 00:01:20,497
Nikdy jsi neviděla, co jsme mohli mít!

19
00:01:26,586 --> 00:01:27,629
Mám strach.

20
00:01:29,214 --> 00:01:31,549
Mám obrovský strach.

21
00:01:32,300 --> 00:01:33,718
Chybíš mi, Sifu.

22
00:01:34,469 --> 00:01:35,845
Kéž bys tu byl.

23
00:01:36,346 --> 00:01:37,722
Já tu jsem.

24
00:01:40,391 --> 00:01:42,310
Co mám dělat, když chci žít dál?

25
00:01:43,770 --> 00:01:44,896
Bojuj.

........